Suoraan sisältöön

Sanna Vesikansan ym. aloite muuhun kuin kaupungin osoittamaan lähikouluun hakeutumisen kriteereistä

26.09.2012 Sanna Vesikansan ym. aloite muuhun kuin kaupungin osoittamaan lähikouluun hakeutumisen kriteereistä

Opetuslautakunta muutti toissijaisen oppilaaksioton kriteerejä ja ensimmäiseksi kriteeriksi päätettiin jatkuvuus esi- ja alkuopetuksessa. Aiemmin ykkösenä ollut sisaruus painui kriteereissä vasta toiseksi.

Päätös on johtanut moniin perheiden ja lasten kannalta vaikeisiin tilanteisiin, kun jo koulussa olleet sisarukset ja koulutulokkaat menevät eri kouluihin. Esiopetuksen jatkuvuuden korostaminen voi myös johtaa "esikoulushoppailuun" eli lapsia siirrellään toiseen päiväkotiin koulupaikan varmistamiseksi.

Vanhempien kannalta - etenkin jos kyseessä on yksinhuoltajaperhe - voidaan joutua arjessa todella vaikeisiin tilanteisiin, kun lapset ovat eri koulussa: lomapäiviä saatetaan tehdä sisään, koulun juhlapäivinä ja vanhempainiltoina on oltava kahdessa koulussa jne.

Kannatan lähikoulun vahvistamista, mutta toissijaisen oppilaaksioton muutetut kriteerit vaikeuttavat pienen ryhmän elämää. Ne eivät välttämättä edes vahvista lähikouluja, jos vanhemmat vaihtavat lapsensa toiseen esikouluun. Tämä ei ole hyvä kehityssuunta eikä ainakaan lasten etu.

Esitän, että lautakunta muuttaa oppilaaksioton kriteerejä niin, että ensimmäisenä valintakriteerinä on sisaruus.

Sanna Vesikansa

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:01