Suoraan sisältöön

Sirpa Puhakan ym. aloite maahanmuuttajien kielenopetuksen kartoituksesta ja järjestämisestä

10.10.2012 Sirpa Puhakan ym. aloite maahanmuuttajien kielenopetuksen kartoituksesta ja järjestämisestä

Maahanmuuttajien kotoutumisessa yksi avainasioita on suome \ ielen opiskelumahdollisuuksien järjestäminen. Maahanmuuttajien kanssa käydyissä keskusteluissa on vahvasti noussut esiin aikuisten kielenopetuksen kehittämistarpeet.

Maahanmuuttajien kielenopetusta tulee olla riittävästi, ja koulutuksen tulee olla tarpeeksi pitkä, jotta se mahdollistaa kielen oppimisen.

Kielenopetuksen pitää niveltyä tavanomaiseen elämään. Eri puolilta maata on saatu hyviä kokemuksia kielen opetuksen liittämisestä työharjoitteluun tai kielen oppimisesta työssä.

Lisäksi tulee huomioida erityisryhmien tarpeet. Etenkin työelämän ulkopuolella naiset on otettava erityisesti huomioon kielenopetuksesta.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että maahanmuuttajien kielen opetustarpeesta tehdään selvitys. Tämän selvityksen pohjalta laaditaan tarvittavat lisäykset kielenopetukseen ottaen huomioon edellä mainitut näkökulmat

- koulutuksen riittävyyden
- niveltäminen työelämään
- työelämän ulkopuolella olevien naisten kielenoppiminen

Sirpa Puhakka

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:03