Suoraan sisältöön

Aloite nettipalvelupisteiden saamisesta vanhusten palvelukeskuksiin

15.02.2012 Maija Anttilan ym. aloite nettipalvelupisteiden saamisesta vanhusten palvelukeskuksiin

Helsingin vanhusten palvelu keskukset ovat tärkeitä ikäihmisten kohtaamis- ja aktiviteettipaikkoja. Ihmiset ovat tottuneet käymään niissä monista eri syistä. Palvelukeskukset ovat todella vilkkaassa käytössä. Palvelukeskukset ovat parasta yhteisöilisyyttä ja ikäihmisten aktivointia.

Mutta palvelukeskusten toimintaa pitää kehittää jatkuvasti. Olisi tärkeätä, että keskusten asiakas- tai käyttäjä neuvostoista tulisi merkittäviä yhteistyökumppaneita sosiaali- ja terveystoimessa.

Kokemusten ja palautteiden perusteella palvelukeskuksiin kaivattaisiin monipuolista palvelu¬ja ohjauspistettä, mistä ikäihmiset voisivat saada apua ja vastauksia erilaisiin sosiaaliturvaa ja palveluja koskeviin kysymyksiinsä, ohjeita ja neuvoja kotipalvelujen käyttöä koskevissa kysymyksissä, myös palvelusetelien käytössä jne. Palvelupisteessä olisi myös tietoja ja kokemuksia jaettavissa sellaisista kotipalveluyrittäjistä, jotka ovat luotettavia ja turvallisia. Jokainen ihminen voi arvioida, miten suuresti ikäihmistä askarruttaa, kun joutuu avaamaan ovensa ulkopuolisille auttajille. Ovatko he luotettavia ja ammattitaitoisia? Tällaiseen pohdintaan kaupungin tulisi antaa tukea ja turvaa ikäihmisille juuri neuvonnan ja ohjauksen kautta.

Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että vanhusten palvelukeskuksiin perustetaan monipuolisia neuvonta- ja palvelu pisteitä, mistä ikäihmiset voisivat saada apua, tukea, neuvoja ja ohjausta edellä mainituista asioista. Palvelupiste pitää resursoida viraston toimesta, mutta niin, että tällainen ammattilaisneuvonta voisi olla yhteinen kaikille palvelukeskuksille ja palvelu päivät jaettaisiin eri viikonpäiviksi eri keskuksiin. Lisänä voidaan käyttää vapaaehtoisia. Kokemusten perusteella toimintaa kehitetään.

Alkuperräinen aloite (pdf)05.12.2019 18:58