Suoraan sisältöön

Aloite neuvonta- ja ohjauspisteiden saamisesta vanhusten palvelukeskuksiin

15.02.2012 Maija Anttilan ym. aloite neuvonta- ja ohjauspisteiden saamisesta vanhusten palvelukeskuksiin

Ihmisten palvelut, myös kaupungin omat, siirtyvät entistä enemmän nettiin. Ikä ihmisiä tämä siirto kohtelee epäoikeudenmukaisesti. Kaikilla ei ole netin käyttöön tarvittavia laitteita tai taitoja. On kohtuutonta, että ikäihmiset joutuvat esim. maksamaan pankkipalveluista pankkien tiskeillä viisi euroa laskusta, kun verkkopankkia ei ole käytettävissä. On myös muistettava, että netin käyttö ei koskaan onnistu kaikilta ja ikääntyessä sairaudet voivat tulla myös esteeksi. Tämä on ongelma eikä se luultavasti tule koskaan poistumaan. Siksi siihen pitää kehittää jotakin pysyvää apua.

Lasipalatsissa on kirjasto 10:n tietokonepalvelua. Palvelu koetaan hyväksi. Tämän tyyppistä palvelua voitaisiin kehittää muidenkin kirjastojen toimesta tai sitten kirjasto 10:n palveluita voitaisiin laajentaa muihin pisteisiin. Vanhusten palvelukeskuksiin tällaiset nettipalvelupisteet olisivat todella tarpeen. Palvelu voitaisiin aloittaa kokeiluna ja kerätä tulokset ja sen pohjalta kehittää pysyviä käytäntöjä.

Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että Kinaporin palvelukeskukseen perustettaisiin pilottina yhdessä joko Vallilan kirjaston tai kirjasto 10:n kanssa ikäihmisille suunnattu nettipalvelupiste, missä voitaisiin hoitaa myös asiakkaille henkilökohtaisia palveluita, esim. laskujen maksamista. Kokemusten myötä nettipalvelupistettä voitaisiin laajentaa esim. vapaaehtoisvoimin.

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:58