Suoraan sisältöön

Mirka Vainikan ym. aloite nuorisotakuun toteuttamisesta

14.11.2012 Mirka Vainikan ym. aloite nuorisotakuun toteuttamisesta

Työministeri Lauri Ihalainen kertoo saaneensa työmarkkinajärjestöiltä pohditut aloitteet nuorisotakuun vahvistamiseksi viikolla 42. Ihalaisen mukaan: "Kaikessa palautteessa korostuu se, kuinka tärkeää on, että kaikki ovat mukana; kunta päättäjät, järjestöt, nuoret, työnantajien edustajat, TE-toimistot ja oppilaitokset."

Työ on parasta sosiaaliturvaa. Nuorisotakuun mukaan nuorten on peruskoulun jälkeen saatava opiskelu-, harjoittelu- tai työpaikka. Näin voidaan myös vaikuttaa ehkäisevästi nuorten syrjäytymiseen. Odotukset nuorisotakuuta kohtaan ovat suuret. Nyt on syytä varmistaa nuorisotakuun toteutuminen käytännössä.

Esitän, että Helsinkiin perustetaan oma ruohonjuuritason nuorisotakuuryhmä alueellisten toimenpiteiden tueksi ja varmistamiseksi.

Mirka Vainikka

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:06