Suoraan sisältöön

Aloite ohjeistuksen laatimisesta eläkeikäisten kayttämisestä sijaistyövoimana

24.10.2012 Ilkka Taipaleen ym. aloite ohjeistuksen laatimisesta eläkeikäisten käyttämisestä sijaistyövoimana

Helsingin suomenkielisessä työväenopistossa on syntynyt ajatuksia, että tuntiopettajanakaari ei saisi olla yli 68 vuotiaita henkilöitä, kun kuukausipaikkaiset joutuvat siirtymään eläkkeelle viimeistään 68 vuotiaina. Tällainen ajattelutapa ei ole terveen talonpoikaisjärjen mukaista, kun väestö vanhenee ja on yhä terveempää vanhemmallakin iällä. Sosiaali- ja terveydenhuollon aloillakin jouduttaneen tulevaisuudessa turvautumaan eläkeikäisten henkilöiden käyttämiseen sijaistyövoimana.

Esitämme, että Helsingin kaupunginhallitus laatii asiasta selkeät ohjeistukset, jotka sallivat myös 68 vuotta täyttäneiden tehdä lyhytaikaisia sijaisuuksia tai tuntipohjaisia töitä.

Ilkka Taipale

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:04