Suoraan sisältöön

Mirka Vainikan ym. aloite omaishoitajien tuesta ja koulutuksesta

14.11.2012 Mirka Vainikan ym. aloite omaishoitajien tuesta ja koulutuksesta

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry:n mukaan: "Ornaishoito koskettaa lähes jokaista ihmistä jossain vaiheessa elämää. Omaistaan hoitaa paljon suurempi joukko kuin on omaishoidon tuen saajia ¬selvitysten mukaan noin miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Omaisen hoitaminen sekä pääasiallisena tehtävänä että muun työn ohella on arvokasta ja palkitsevaa mutta vaativaa, ja teknologiaa käyttää apuna vain hyvin harva."

Omaisilla ei ole tehtävänsä koulutusta. Tästä syystä yllättävissä tilanteissa tieto omaishoitajille tarjottavasta tuesta jää heiltä usein pimentoon. Havaintoni mukaan useat omaishoitajat väsyvät ja sairastuvat myös itse raskaan hoitotaakan alla.

Esitän, että Helsinki aloittaa hankkeen, jonka puitteissa omaishoitajille tarjotaan tietotaitoa omaishoitoon liittyvistä haasteista ja tuki rakenteista sekä tuetaan koulutuksen käyneitä tukemaan toinen toisiaan ns. vertaistoiminnan keinoin.

Mirka Vainikka

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:06