Suoraan sisältöön

Aloite peruskoulujen teemapäivien käynnistämisestä

25.04.2012 Päivi Lipposen ym. aloite peruskoulujen teemapäivien käynnistämisestä

Kouluissa vietetään teema- ja juhlapäiviä, joiden aiheet liittyvät tasa-arvoon, itsenäisyyteen, Euroopan Unioniinja kristinuskoon.

Helsingin koulujen oppilaat kansainvälistyvät enenevästi. Ihmiset muuttavat Suomeen. Kouluissa on oppilaita monesta uskontokunnasta. Kuinka kouluissa huomioidaan näitä uushelsinkiläisiä? Tieto lisää ymmärrystä ja hyväksyntää sekä karsii ennakkoluuloja.

On tärkeätä, että kaikki Suomessa asuvat nuoret perehtyvät suomalaisille tärkeisiin kansallisiin arvoihin ja perinteisiin. Se auttaa ihmistä kotoutumaan uuteen kotimaahansa. Monikulttuurisuus ei kuitenkaan merkitse, että vain toinen osapuoli muuttuu. Prosessia on tärkeätä, että molemmat oppivat jotain toisiltaan. Tuloksena syntyy jotain aivan uutta.

1) Olisi tärkeätä, että kouluissa hyödynnettäisiin tietoisesti omien oppilaiden ja heidän vanhempiensa eri kulttuurien tuntemusta ja tietämystä eri uskonnoista. Kouluissa järjestettävät teemapäivät

2) mahdollistaisivat kaikille kahden kulttuurin kansalaisille tilaisuuden esitellä omia tapoja ja kulttuuria ja samalla saada hyväksyntää muulta yhteisöltä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsingin peruskouluissa käynnistettäisiin teemapäivät, joissa
oman koulun kahden kulttuurin oppilaat voisivat kertoa omasta kulttuurista.

Päivi Lipponen

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:45