Suoraan sisältöön

aloite pienituloisimpien helsinkiläisten maksuttomasta joukkoliikennekortista

24.10.2012 Outi Alanko-Kahiluodon ym. aloite pienituloisimpien helsinkiläisten maksuttomasta joukkoliikennekortista

Liikkuminen joukkoliikennevälineillä on Helsingissä pienituloiselle kallista. Periaatteessa joukkoliikennekortti sisältyy Helsingissä toimeentulotuen perusosaan. Aikuisen toimeentulotuen perusosa (461 e/kk) kattaa ruuan, vaatteiden, parturi- ja kampaamomaksujen, televisioluvan, sanomalehden, puhelimen, internetin, ei-reseptilääkkeiden ja harrastusten lisäksi Helsingin sisäiset matkat. Käytännössä asuminen on Helsingissä niin kallista, ettei asumistuki tutkimusten mukaan riitä vuokraan, minkä vuoksi osa toimeentulotuesta joudutaan yleensä käyttämään asumiskulujen peittämiseen. Käytännössä toimeentulotuki ei pienituloisella useinkaan riitä matkakortin ostamiseen.

Toimeentulotukea saavat voivat periaatteessa hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea joukkoliikennekortin hankkimiseen työssäkäyntikulujen perusteella. Käytännössä harkinnanvaraista toimeentulotukea voi olla mahdoton saada yksinkertaisesti siitä syystä, että aikuissosiaalityö on kaupungissa ylikuormittunut eikä aikaa asiakkaiden henkilökohtaiselle kohtaamiselle useinkaan järjesty. Pienituloisilla helsinkiläisillä ei myöskään aina ole tietoa oikeudestaan harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen. loukkoliikennekortti jää usein hakematta ja saamatta myös harkinnanvaraisen toimeentulotuen kautta, vaikka pienituloisella henkilössä olisi siihen tulojensa puolesta oikeus.
Myös takuueläkettä saaville pienituloisimmille eläkeläisille liikkuminen Helsingissä on kallista huolimatta joukkoliikennekorttiin sisältyvästä eläkealennuksesta. Syyt ovat samat kuin toimeentulotuen saajilla. Takuueläke on pieni asumisen kustannuksiin verrattuna.

Sekä toimeentulotuen saajille että köyhimmille eläkeläisille mahdollisuus liikkua omassa kotikaupungissa olisi aktiivien elämän edellytys. Helsingissä etäisyydet harrastuksiin voivat olla pitkät, eikä liikkuminen jalan tai pyörällä ole etenkään ikääntyneille aina mahdollinen vaihtoehto. Masennus ja riski syrjäytyä ovat pienituloisimmilla suuremmat kuin väestöllä keskimäärin.

Pienituloisimpien helsinkiläisten mahdollisuutta aktiiviseen elämään helpottaisi, mikäli maksuttoman joukkoliikennekortin saisi automaattisesti toimeentulotukiasiakkuuden ja takuuel äkkeen perusteella.

Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotammekin, että eriarvoisuuden vähentämiseksi Helsingin valtuusto selvittää mahdollisuuden järjestää kaikkein pienituloisimmille kaupunkilaisille oikeuden maksuttomaan joukkoliikennekorttiin.

Outi Alanko-Kahiluoto

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:43