Suoraan sisältöön

Päivi Lipposen ym. aloite suoran joukkoliikenneyhteyden perustamisesta vanhan bussilinjan 55 reitille

12.09.2012 Päivi Lipposen ym. aloite suoran joukkoliikenneyhteyden perustamisesta vanhan bussilinjan 55 reitille

Julkinen joukkoliikenne on tärkeät palvelu. Kun kaupunki kehittää toimintojaan esimerkiksi keskittää palveluita, yhdistää kouluja tai terveyskeskuksia, sen tulisi suunnitella samalla kuinka perustettavat kaupungin palvelut sijoittuvat liikenneyhteyksien varrelle. Näin kaupunkilaisia palveltaisiin sujuvasti.

Bussilinja 55 reittiä on muutettu. Se ei enää kulje Hämeentietä pitkin. Muutos on aiheuttanut sen, että Koskelassa asuvat ihmiset eivät pääse enää suoraan Kinaporiin, Hakaniemeen ja Kamppiin. Suoran yhteyden puuttuminen vaikeuttaa ikäihmisten omatoimista liikkumista torille, hallille ja vanhuspalveluiden ääreen.

Koskelaan on sijoitettu veteraanitaio ja vastaavia esteettömiä taloja, joiden asukkaiden omatoiminen liikkuminen on haasteellista. Suorat liikenneyhteydet ovat heille erittäin tärkeitä.

Nyt joukkoliikenteen käyttäminen edellyttää liikennevälineen vaihtamista.

Aloite

Kun Helsingin julkisenliikenteen liikenneyhteyksiä kehitetään ja parannetaan. Olisi tärkeätä tutkia millaisia tarpeita alueella on ja kuinka tuetaan ihmisten pääsyä palveluiden ääreen.

Esitämme, että kaupunginhallitus selvittäisi mahdollisuutta perustaa suora joukkoliikenneyhteys vanhan 55 reitille.

Päivi Lipponen

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:41