Suoraan sisältöön

Alina Mänttäri-Buttlerin ym. aloite taidekorkeakoulujen yhteistyön lisäämisestä

26.09.2012 Alina Mänttäri-Buttlerin ym. aloite taidekorkeakoulujen yhteistyön lisäämisestä

Kulttuurin ja taiteen merkitys ihmisten hyvinvoinnille on merkittävä. Kulttuuritoimijoiden ja eri virastojen/toimialojen yhteistyöllä on Helsingissä paljon mahdollisuuksia. Kulttuurisen vanhustyön osalta ollaan jo pitkällä, Sosiaaliviraston ja Kulttuurikeskuksen jakamasta uudesta vanhusten kulttuurityön suunnittelijan tehtävästä on tullut erittäin hyviä kokemuksia. Kulttuurin roolia olisi kuitenkin edelleen mahdollista kasvattaa ja pohtia mitä Helsingissä sijaitsevilla taideoppilaitoksilla olisi annettavaa Helsingille ja sen asukkaille.

Helsingissä asuu suuri osa Suomen eri alojen taitelijoista. Helsingissä sijaitsee useita eri taiteen alojen korkeakouluja. Vuoden 2013 alusta toimintansa aloittava uusi Taideyliopisto tulee niin ikään toimimaan Helsingissä.
Helsingin alueella sijaitsevat taiteen alan koulutusta antavat oppilaitokset opiskelijoineen tulisi ottaa nykyistä vahvemmin Helsingin kaupungin kumppaneiksi tai yhteistyötahoiksi mietittäessä kulttuurin antia kaupungille, sen viihtyisyydelle ja asukkaiden hyvinvoinnille

Taidekorkeakoulujen ja kaupungin yhteistyön lisääminen hyödyttäisi sekä eri taiteen alojen opiskelijoita eli tulevia taiteilijoita että Helsingin kaupunkia ja sen asukkaita. Taideopiskelijoiden kannalta yhteistyö kaupungin kanssa edistäisi taiteilijoiden työllistymistä ja vahvistaisi taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vaikutusta ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnille sekä toisi taideopiskelijoille tilaisuuksia harjoitella taiteilijana toimimista erilaisissa yhteisössä ja uudenlaisissa tilanteissa. Kaupungin kannalta yhteistyö toisi uusia keinoja ja väyliä tuoda kulttuuria kaupungin palveluihin eri toimialoilla.

Konkreettisesti yhteistyö voisi tarkoittaa esimerkiksi työharjoittelupaikkojen tarjoamista erilaisissa kaupungin toiminnoissa/toimipisteissä esimerkiksi sairaaloista ja kirjastoihin. Yhteistyö voisi liittyä myös esimerkiksi kaupungin julkiseen tilaan, tilapäisesti tyhjillään oleviin kiinteistöihin ja ylipääpään taiteen ja kulttuurin näkymiseen uuden laissa paikoissa ja uudenlaisilla kaupunkilaisten elämän osa-alueilla.

Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme että kaupunki selvittää mahdollisuuksia tiivistää ja lisätä yhteistyötä Helsingin alueen taidekorkeakoulujen kanssa.

Alina Mänttäri-Buttler

 05.12.2019 19:01