Suoraan sisältöön

Sirkku Ingervon ym. aloite Tapaninvainion KAPUn korttelitalohankkeesta

25.04.2012 Sirkku Ingervon ym. aloite Tapaninvainion KAPUn korttelitalohankkeesta

Tapaninvainibn palvelut ovat kulkeneet jälkijunassa alueen väestön kasvuun nähden. Väestöennustetta näkee, että aiemmat päivähoidon päätökset ovat perustuneet osittain virheellisiin väestöennusteisiin. Nyt Tapaninvainiossa on 150 lasta enemmän. Pidemmän tähtäimen ratkaisuksi sopisi Kapuntaloa. Kapuntalo vastaa kustannustehokkaasti sekä päivähoidon että alkuopetuspaikkojen huutavaan pulaan.

Kapuntalon voisi rakentaa Kirkonkyläntien ja Immolantien väliselle tontille, jossa tällä hetkellä sijaitsee päiväkoti lrnrnola ja Immolantien sivukoulu. Tontti on laajuudeltaan noin 10 000 m2 ja sillä on kaupunkisuunnitteluviraston mukaan rakennusoikeutta jäljellä 3 800 m2.

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry on aktiivisesti ajanut korttelitaio Kapuntalo -hanketta. Kapuntalo oli vuoteen 2å06 asti kaavasuunnitelmassa kunnes se säästösyistä hyllytettiin. Kapuntaloon on suunniteltu päiväkoti, esikoulu, alkuopetuspaikkoja sekä vanhusten palveluita. Kapuntalo on ratkaisu alueen huonoon päivähoitotilanteeseen, kouluongelmaan ja toisi alueelle kaivatun, yhteisöllisyyttä tukevan asukastilan. Hanke yhdistää kustannustehokkaasti opetus- ja sosiaaliviraston toimintoja

Jos alueen viimeinen rakentamaton yleisen rakennuksen tontti, Uimarannantie 8, menee muuhun tarkoitukseen niin jäljelle jää vielä vaihtoehto rakentaa Kapuntalo nykyisen väliaikaisen Immolantien sivukoulun ja päiväkoti Immolan tontille. Tontti on iso ja siinä on riittävästi rakennusoikeutta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

  1. selvitetään kiireesti mahdollisuus toteuttaa aiemmin suunniteltu, mutta säästösyistä jäihin laitettu KAPUn korttelitaio hanke Tapaninvainion väestöennusteen ylittäneeseen päiväkoti-ikäisten ja pienten koululaisten lyhyen ja pitkän tähtäyksen palvelutarpeita vastaamaan. Myös vanhuksille voisi varata omaa tilaa samasta talosta.
  2. Esitämme myös, että selvitetään Kapun talon rakentamismahdollisuus Immolantien/Kirkonkyläntien kulmassa olevan tontin käyttämättömälle rakennusoikeudelle, jossa on myös päiväkoti ja pienten lasten koulu.

Sirkku Ingervo

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:46