Suoraan sisältöön

Pekka Saarnion ym. aloite tilaemäntien ja -isäntien sijoittamisesta kouluihin

12.09.2012 Pekka Saarnion ym. aloite tilaemäntien ja -isäntien sijoittamisesta kouluihin

Helsinki yrittää parantaa asukkaiden yhteistyötä ja vaikutusmahdollisuuksia kaupungin toimintaan. Tiedon jakamisen lisäksi tähän tarvitaan runsaasti tiloja, joissa ihmiset pystyvät järjestämään monenlaisia tapahtumia ja keskusteluja. Valtuusto on päättänyt monia kertoja, että koulut ja muut palvelutilat on avattava alueensa asukkaiden käyttöön.

Varsinkin koulut sopivat usein opetustyön ulkopuolella hyvin myös  monenlaiseen asukastoimintaan. Se ei kuitenkaan onnistu, jos niissä ei ole vakituisia emäntiä tai isäntiä sopimassa kulloistenkin käyttäjien, kanssa tilojen jakamisesta ja yhteisistä pelisäännöistä. Tilojen on oltava asukkaiden toiminnan jälkeen aina kunnossa koulutyöhön.

Erilliset asukastoiminnan tilat jakautuvat epätasaisesti ja saattavat jossain olla myös ylikuormitettuja tai vajaakäytössä. Isäntää tai emäntää tarvitaan myös neuvottelemaan erilaisten asukasryhmien ja yksittäisten asukkaiden kanssa tilojen jakamisen periaatteista ja yhteistyöstä niiden käytössä ja valvonnassa.

Ehdotamme, että uuden sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikössä selvitetään mahdollisuus sijoittaa tilaemäntiä ja -isäntiä niiden alueiden kouluihin, joilla ei ole erillisiä alueellisia asukastiloja.

Pekka Saarnio

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:42