Suoraan sisältöön

Kati Peltolan ym. aloite tuottaja- ja kansalaiskeskustelujen järjestämisestä terveydenhuollon tietojärjestelmän rakentamisesta

12.09.2012 Kati Peltolan ym. aloite tuottaja- ja kansalaiskeskustelujen järjestämisestä terveydenhuollon tietojärjestelmän rakentamisesta

Helsinki on osallistumassa muiden kuntien ja HUS:in kanssa terveydenhuollon yhteisen tietojärjestelmän rakentamiseen. Suuret tietojenkäsittelyjärjestelmät voivat onnistua vain, jos ne rakennetaan joustavista ja eri tarpeisiin täsmäsuunnitteluista osista. Näiden osien on oltava myös korvattavissa erillisinä sekä tietotarpeiden että teknologian muuttuessa.

Potilas- ja asiakasjärjestelmän suunnittelu alkaa neuvottelumenettelyllä. Jos siihen kutsutaan vain suuria valmiiden järjestelmien tuottajia, ajaudutaan helposti edellä esitettyjen periaatteiden vastaisiin ratkaisuihin.

Siksi ehdotamme, että neuvottelut järjestetään niin, että niissä käydään ensin laajaa tuottaja- ja kansalaiskeskustelua niistä perusehdoista, joilla käyttäjälähtöisiä ja jatkuvasti sujuvasti muunneltavia ja toisiinsa liitettäviä järjestelmiä ja niiden osia voidaan toteuttaa.

Kati Peltola

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:42