Suoraan sisältöön

Aloite vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisesta

24.10.2012 Mika Ebelingin aloite vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisesta

Vanhan rakennuskannan energiatehokkuudessa on paljon toivomisen varaa. Moni olisi halukas parantamaan talonsa energiatehokkuutta, mutta saattaa kokea, ettei ole varma, miten asia kannattaisi hoitaa. Lisäksi on epävarmuutta siitä, kuinka kauan investoinnin takaisinmaksuaika olisi. Epävarmuuden takia asiat Iykkääntyvät ja jäävät toteutumatta. Tässä tilanteessa kaupungilla on nähdäkseni mahdollisuus toimia tavalla, joka olisi kaupungin, kaupunkilaisten ja ympäristön etu.

Ehdotan, että kaupunki aktiivisesti auttaa kaupunkilaisia parantamaan energiatehokkuutta tarjoamalla taloyhtiöille ja yksityisille kiinteistönomistajille neuvontapalvelua, jonka tehtävä on esittää neuvontaa pyytäville tarkoituksenmukaiset toimet energiatehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi ehdotan, että kaupunki lainoittaisi kyseisten toimenpiteiden toteuttamisen siten, että energiatehokkuuden parantumisesta hyötyvät voisivat maksaa takaisin lainansa kaupungille syntyneellä säästöllä. Ajatus olisi siis, että asukkaiden kustannukset eivät missään vaiheessa nousisi, vaan laina maksettaisiin takaisin sitä mukaan, kun suurempi energiatehokkuus tuo säästöä. Kaupunki voi ottaa lainastaan kohtuullisen koron. Kun laina on maksettu takaisin, taloudelliset säästöt jäisivät taloyhtiöille ja yksityisille kiinteistön omistajille. Ympäristö hyötyisi alemmasta energiankulutuksesta ja kaupungin päästöt vähenisivät.

Mika Ebeling

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:03