Suoraan sisältöön

Aloite hoitajien tyourien pidentamisesta

12.12.2012 Kati Peltolan ym. aloite hoitajien työurien pidentämisestä

Varsinkin vanhuspalveluissa mutta muissakin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on vuosikymmenestä toiseen jatkunut työntekijäpula. Vakanssit saattavat olla täytettyjä, mutta hoitotyössä ollaan paljon hoitovapailla ja sairastetaan paljon. Osa-aikaeläkeläisiäkin tulee runsaasti.

Sijaisia on vaikea saada, koska heidän työsuhteensa ovat enimmäkseen määräaikaisia ja erittäin kuormitettuja. Siitä huolimatta auki olevia vakansseja saatetaan jättää täyttämättä, koska esimiehet etsivät mahdollisimman työkykyistä väkeä. Jos vakansseja olisi tarpeeksi, myös hitaammat tai välillä sairastelevat voisi palkata jatkuvan työsuhteeseen. Myös osa-aikatyötä tkevät tarvitsevat jatkuvan työsuhteen. Tämä olisi tervettä työurien pidentämistä.

Työntekijäpula ruokkii itseään. Mitä niukempi mitoitus, sitä raskaammaksi työ käy ja sitä vaikeampi on saada sijaisia. Monet siirtyvät myös muille aloille siksi että omaa työtä ei pysty tekemään sen tavoitteiden mukaisesti.

Helsinki yrittää hoitaa vanhuksia tavallisissa asunnoissa kotiin tuotavien palvelujen avulla. Kotihoito ei voi kuitenkaan täyttää asiallisen vanhuspalvelun vaatimuksia, jos työvuorossa on lähes 20 käyntiä. Hoidon tarvitsijatkin odottavat kohtaavansa ihmisen, jolla on aikaa ottaa huomioon heidän tilanteensa ja avun tarpeensa.

Kotihoidon laadun parantaminen edellyttää tarpeeksi työntekijöitä. Sijaisia voidaan saada lisää perustamalla vakanssit kaikille päteville työntekijöille ja myös eriyttämällä työnjakoa. Nyt monet koulutetutkin joutuvat työskentelemään tilapäisten sopimusten varassa, vaikka sijaispulaa on joka päivä. Työsuhteen pysyvyys on tärkeä perusta hoitotyön kehittämiselle. Tämä on yhtä tärkeätä myös palvelutaloissa ja laitoshoidossa. Toimiva työryhmä parantaa hoidettavien elämän laatua merkittävästi.

Ehdotamme, että kotihoitoon ja palvelutaloon lisätään tarpeeksi vakansseja, jotta työntekijöiden sijaisuudet pystytään hoitamaan vakinaisessa työsuhteessa olevilla työntekijöillä.

Kati Peltola

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:07