Suoraan sisältöön

Emma Karin ym. aloite äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen kutuvaelluksen turvaamisesta

06.06.2012 Emma Karin ym. aloite äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen kutuvaelluksen turvaamisesta

Vantaanjoen vesistö ja sen taimenkanta elpyvät hitaasti.

Suomen luonnonsuojeluliitto on valinnut taimenen vuoden lajiksi. Kutujokien patoaminen ja vesien likaaminen ovat lähes tuhonneet luonnonvaraiset taimenet Suomesta. Kalan merivaelteiset kannat luokitellaan äärimmäisen uhanalaisiksi. Meritaimenen luonnonkantoja kutee enää muutamassa joessa ja Vantaanjoki on yksi näistä joista.

Virtavesien hoitoyhdistyksen (Virho) julkaisema Vantaanjoki vuonna 20 II -raportti lisäsi toi veita Vantaanjoen meritaimenkannan elpymisestä. Jokeen nousi runsaasti meritaimeniaja luonnonkudusta syntyneitä taimenen poikasia löydettiin kohtalaisesti.

Kuitenkin kalastuspaine merellä vaikeuttaa pääsyä kutujokeen. Vaikka kalastajien tavoitteena ei ole uhanalaisten taimenien kalastaminen, kala jää helposti siika- ja kuhaverkkoihin. Meritaimenen pääsyä Vantaanjokeen on pyritty helpottamaan kieltämällä kalastus Vanhankaupunginselällä ja perustamalla Suomenlinnan eteläpuoleltajokisuulle ulottuva kalaväylä. Taimenet eivät kuitenkaan osaa valita vaellusreittiään kalaväylän mukaan ja liian moni kutuvaellus päättyy verkkoihin.

Meritaimenten kannalta elintärkeä kalastusrajoitus on voimassa Kruunuvuorenselällä huhtikuun alusta syyskuun 15. päivään saakka. Kielto kuitenkin loppuu liian aikaisin, sillä meritaimenten vaellus jatkuu lokakuuhun saakka. Jos Vantaanjokeen haluaan elinvoimainen taimenkanta, on Kruunuvuorenselän kalastusrajoitusaikaa pidennettävä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin äärimmäisen uhanalaisten meritaimenen vaelluksen turvaamiseksi selvittämällä mahdollisuudet pidentää Kruunuvuorenselän kalastuskieltoa 2-4 viikolla ja laajentaa rajoitus koskemaan koko Suomenlinnan sisäpuolista vesialuetta.

Emma Kari

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:44