Suoraan sisältöön

Tuuli Kousan ym. aloite sisäpihojen laittomista parkkipaikoista

23.05.2012 Tuuli Kousan ym. aloite sisäpihojen laittomista parkkipaikoista

Helsingin kantakaupungin alueen sisäpihoilla säilytetään tuhansia autoja. Sisäpihojen parkkipaikat ovat kuitenkin pääsääntöisesti asemakaavan vastaisia ja pysäköinti siten laitonta.

Sen sijaan että kantakaupunkialueen korttelipihat olisivat asemakaavan mukaisesti kaikkien asukkaiden yhteisessä virkistyskäytössä, ne on usein varattu harvojen asukkaiden autoille. Kaupungin laiminlyödessä lain valvonnan kärsijöiksi jää moninkertainen määrä vapaa-aikaansa viettäviä asukkaita. Erityisen ongelmallinen tilanne on juuri kantakaupungissa, jossa rauhallisia paikkoja on vähän.

Asukkaiden yhteisessä käytössä olevat sisäpihat lisäävät viihtyvyyttä ja kannustavat ihmisiä huolehtimaan yhteisestä elinympäristöstään, kun taas asfaltoidut, parkkipaikoille pyhitetyt sisäpihat rajoittavat korttelipihojen kehittämistä ja aiheuttavat myös välinpitämättömyyttä. Harvojen asukkaiden käytössä olevista parkkipaikoista kerätyt korvaukset eivät ole missään suhteessa käytetyn maan arvoon tai muodostuvaan haittaan.

Kaupunki ei puutu käytännössä millään tavalla tähän laittomaan toimintaan, paitsi tilanteessa, jossa tontille haetaan uutta rakennuslupaa esimerkiksi ullakkorakentamista varten.

Me allekirjoittaneet valtuutetut vaadimme, että kaupunki ryhtyy toimiin laittomien parkkipaikkojen poistamiseksi kortteleiden sisäpihoilta ja edesauttaa siten osaltaan sisäpihojen kehittämistä virkistyskäyttöön.

Tuuli Kousa

 

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:45