Suoraan sisältöön

Lilli Autin talousarvioaloite 65-vuotiaiden palveluasumispaikkojen lisäämisestä

14.03.2012 Lilli Autin talousarvioaloite alle 65-vuotiaiden palveluasumispaikkojen lisäämisestä

Alle 65-vuotiaiden palveluasuntopaikkojen riittämättömyys on johtanut siihen, että jatkuvaa tukea tarvitsevat alle 65 - vuotiaat henkilöt ovat joutuneet odottamaan jatkohoitopaikkaa sairaalassa useita kuukausia, useiin jopa yli vuoden ajan. 

Terveyskeskuksen tilastojen mukaan esim. maaliskuun 2012 alussa kaupunginsairaalassa ja psykiatriaosastolla jonotti yhteensä 77 henkilöä palveluasumiseen. Lisäksi kotihoidosta odotti 25 henkilöä palveluasumiseen.

Ellei palvelusasumisen tarjoamisessa päästä tasapainoon, voi henkilöille aiheutua pitkään jonottamisesta pysyviä kielteisiä terveysvaikutuksia mikä ei ole inhimillistä eikä eettisesti hyväksyttävää toimintaa.

Esitän, että vuoden 201.3 talousarvioon varataan vähintään 4 miljoonaa euroa lisää alle 65- vuotiaiden palvelusasumispaikkojen lisäämiseen.

Helsingissä 13.3.2012

Lilli Autti

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:51