Suoraan sisältöön

Maria Björnberg-Enckellin talousarvioaloite koulujen IT-strategiasta

14.03.2012 Maria Björnberg-Enckellin ym. talousarvioaloite koulujen IT-strategiasta

Sekä suomenkielisissä että ruotsinkielisissä helsinkiläisissä kouluissa tehtävien vierailujen yhteydessä esitetään usein kommentteja, jotka viittaavat siihen, että tietokoneiden käyttö opetuksessa eli nykyaikaisen tietotekniikan soveltaminen vaihtelee huomattavasti koulujen välillä. Ennen kuin koulussa olemassa olevat tietokoneet ja älytaulut saadaan asennetuiksi, saattaa kulua useita kuukausia, puoli vuotta tai enemmän. Lisäksi tietokoneluokat koetaan epäajanmukaisiksi ja monet toivovat kannettavia tietokoneita, jotka ovat helposti siirrettävissä varsinaisten luokkahuoneiden välillä. Myös sormitietokoneiden tarjoamat mahdollisuudet opetuksessa kiinnostavat opettajia.

Jotta voitaisiin paremmin kehittää, soveltaa ja käyttää tietotekniikkaa opetuksessa sekä saavut-taa uusimman tietotekniikan tarjoamat ilmeiset edut, Helsingin kaupungin tulee laajaa IT- ja käyttäjäasiantuntemusta hyödyntämällä luoda teknologisesti uudenaikainen, taloudellisesti kestävä ja kasvatuksellisesti puolustettava kokonaisajattelu koulujen IT-käytön suhteen.

Me allekirjoittaneet esitämme näin ollen, että kaupunki aloittaisi strategisen prosessin kokonaisvaltaisen IT-strategian saamiseksi Helsingin kouluihin. Strategian tulee olla pitkäjännitteinen ja tehokas sekä perustua käyttäjän näkökulmaan.

Alkuperäinen aloite ruotsiksi05.12.2019 18:51