Suoraan sisältöön

Nils Torvaldsin ym. talousarvioaloite kielikylpypaikkojen lisäämiseksi

14.03.2012 Nils Torvaldsin ym. talousarvioaloite kielikylpypaikkojen lisäämiseksi

Kielikylpy, jossa lapsi oppii toisen kielen kasvatuksellisesti tutkitulta pohjalta, on toiminut Suomessa yli 20 vuotta. Tällä hetkellä noin 4500 3 - 15 ikäistä lasta kylpee päivittäin ruotsinkielellä. Kielikylpy tuottaa toiminnallisesti kaksi- ja monikielisiä lapsia ja nuoria.

Kielikylpypäiväkodissa toiminta tapahtuu ruotsinkielellä suomenkielisten lasten kesken. Lapset puhuvat alussa suomea mutta omaksuvat nopeasti ruotsinkielen ja alkavat vähitellen käyttää sitä. Koulussa lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen tapahtuu ruotsiksi. Lapset eivät itse sitä tiedosta, vaan osaavat kohta lukea ja kirjoittaa sekä ruotsiksi että suomeksi. Vähitellen suomenkielisen opetuksen osuus lisääntyy, niin että oppilaat peruskoulun aikana opiskelevat kaikkia aineita sekä ruotsiksi että suomeksi. Näin ollen kielikylpyoppilaat saavat hyvää kaksikielistä koulutusta.

Helsingissä toimii vuonna 2012 11 päiväkotia, 5 ala-astetta, 3 ylä-astetta ja yksi yhtenäinen koulu luokille 1 - 9, jossa opiskellaan täydellisen kielikylpymenetelmän mukaan.

Helsingissä vuosittain noin 110 - 120 ekaluokkalaista, n 1.5 % ikäluokasta, aloittaa kielikylpyluokassa. Hyvin pienellä osalla suomenkielisistä lapsista on siis tällä hetkellä mahdollisuus osallistua kielikylpyopetukseen.
Kielikylvyn periaatteena on että lapset omaksuvat opetuskielen jo ennen koulun aloittamista. Yhtenäisen koulupolun vahvistamisen takaamiseksi, päiväkodista peruskoulun viimeiselle luokalle asti, on Helsingissä siksi tarjottava nykyistä enemmän kielikylpypaikkoja alle kouluikäisille lapsille. Tätä nykyä oppilasmäärät luokilla 7 - 9 eivät aina riitä ylläpitämään tarpeeksi opetusta molemmilla kielillä.

Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmassa Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteeksi täydellisen kielikylpypolun mahdollistamista kaikille lapsille jotka aloittavat kielikylpypolkunsa päiväkodissa. Mahdollistaaksemme tämän tavoitteen täyttymistä, Helsingin tulisi panostaa, ei ainoastaan päiväkodeissamme tapahtuvaan kieli kylpyyn, mutta myös entistä enemmän kielikylpyluokkien perustamiseen erityisesti ala-asteissamme.

Esitämme, että Helsingin kaupunki lisää kielikylpypaikkojen määrää. Kielikylpypaikkojen maaraa lisättäisiin ensisijassa seuraavilla alueilla: Herttoniemi-Roihuvuori-alueelle perustettaisiin yksi ryhmä lisää (21 paikkaa) päiväkoti- ja esikouluopetukseen. Lauttasaaressa perustettaisiin yksi kielikylpyluokka lisää Lauttasaaren ala-asteelle niin, että yhden kielikylpyluokan sijaan olisi kaksi rinnakkaisluokkaa.

Helsingissä 14.3.2012


Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:51