Suoraan sisältöön

Pia Pakarisen ym. aloite Töölöntorin ympäristön pysäköintijärjestelyistä

14.03.2012 Pia Pakarisen ym. aloite Töölöntorin ympäristön pysäköintijärjestelyistä

PYSÄKÖINTIJÄRJESTELYT TÖÖLÖNTORIN YMPÄRISTÖSSÄ

Töölöläiset yrittäjät suunnittelevat Töölöntorin elävöittämistä yhteistyössä kaupungin kanssa.

Torin käytettävyyden kannalta olisi tärkeää, että torista pystyttäisiin rajaamaan selkeä alue, jolle autoja ei pysäköitäisi. Toisaalta Töölön alueella on pulaa pysäköintipaikoista, ja maanalaisen pysäköintihallin valmistumiseen kuluu vielä vuosia.

Tykistönkatu on niin leveä, että sen varrella olevat pysäköintipaikat voitaisiin muuttaa vinoparkkeerauspaikoiksi. Pysäköintipaikkoja voisi olla myös käytöstä poistettujen raitiovaunukiskojen päällä torin länsipäässä. Näillä järjestelyillä tori voitaisiin valtaosin tyhjentää autoista lähialueella käytettävissä olevan kokonaispaikkamäärän paljoakaan vähentymättä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että kaupunkisuunnitteluvirasto tekee suunnitelman siitä, miten Töölöntorin ympäristön pysäköintijärjestelyjä voitaisiin kehittää esimerkiksi yllä esitetyllä tavalla siten, että Töölöntorista saadaan rajatuksi selkeä vapaa alue toritoimintaa varten ilman että torin ympäristössä olevien pysäköintipaikkojen lukumäärä oleellisesti vähenee.

Helsingissä 14.3.2012
Pia Pakarinen

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:49