Suoraan sisältöön

Sirpa Puhakan ym. talousarvioaloite jalkautuvan perhehoidon kokeilusta

14.03.2012 Sirpa Puhakan ym. talousarvioaloite jalkautuvan perhehoidon kokeilusta

Imatralla on saatu erinomaisia tuloksia jalkautuvasta kotihoidosta. Sosiaalityöntekijäpari on "jalkautunut" pienten lasten perheisiin. Tulokset ovat näkyneet muun muassa huostaanottojen ja ylipäänsä lastensuojelukulujen vähenemisenä.

Esitänkin, että Helsingissä tehdään kokeilu esimerkiksi palkkaamalla 5 työparia eli 10 sosiaalityöntekijää/perhetyön osaajaa 2 - 3 eri alueelle, joissa tiedetään olevan muuta kaupunkia enemmän lastensuojelun asiakkaita.
Näille alueille suunnitellaan jalkautuvan ennaltaehkäisyn projekti. Tässä hyödynnetään jo Helsingissä toteutettuja erilaisia perhetyönkokeiluja ja käytäntöjä. "Imatran mallissa" perhetyö kohdentui myös perheisiin, joita ei tavoiteta tavanomaisen keinojen, kuten neuvolan kautta. Erityisen tärkeää on tavoittaa juuri sellaisia perheitä, jotka saattavat tippua kaikkien turvaverkkojen väliin.

Vuoden 2013 arviossa kohdennetaan tähän 500 000 euroa.

Sirpa Puhakka kaupunginvaltuutettu (vas)

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:51