Suoraan sisältöön

Silvia Modigin ym. talousarvioaloite Suomen Lasten Parlamentin toiminnan ja lasten demokratiakasvatuksen tukemisesta

14.03.2012 Silvia Modigin ym. talousarvioaloite Suomen Lasten Parlamentin toiminnan ja lasten demokratiakasvatuksen tukemisesta

Suomen Lasten Parlamentin toiminnan ja lasten demokratiakasvatuksen tukeminen

Suomen Lasten Parlamentti on tärkeä osa lasten demokratia kasvatusta. Suomen Lasten Parlamentti antaa 9-14-vuotiaille lapsille vaikuttamiskanavan, mutta myös viranomaisille ja päättäjille mahdollisuuden kysyä ja selvittää erilaisia asioita suoraan lapsilta. Parlamenttitoiminnassa rakennetaan vuorovaikutusta lasten ja päättäjien välille.
Suomen Lasten Parlamentti on kuntien nimittämistä lapsiedustajista muodostettu toimielin, mutta samalla se on myös lasten keskinäisen vuorovaikutuksen yhteisö, joka kokoontuu pääsääntöisesti netissä toimivassa verkkoparlamentissa.

Demokratia ulottuvuuden lisäksi Lasten Parlamentin virtuaalimaailma tarjoaa turvallisen ja epäkaupallisen vaihtoehdon lapsille nettiympäristössä.

Esitän että kaupunki varaa talousarviossa määrärahan jolla edistetään Lasten Parlamentin tunnettuvuutta lasten keskuudessa ja mahdollistetaan halukkaille mahdollisuus osallistua Lasten Parlamentin toimintaan.

Silvia Modig

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:50