Suoraan sisältöön

Ilkka Taipaleen ym. aloite maksuttomasta joukkoliikenne kokeilusta

06.06.2012 Ilkka Taipaleen ym. aloite maksuttomasta joukkoliikennekokeilusta

Helsingistä tulisi luoda maailman johtavin ekokaupunki. Tähän kuuluu myös maksuton joukkoliikenne, jonka kaikkinaiset edellytykset tulee aluksi selvittää.

Asiasta on tehty useita aloitteita 1960-luvun lopulta lähtien Arvo Salon tehtyä ensimmäisen näistä. Hanketta helpottaa Tallinnan päätös toteuttaa maksuton joukkoliikenne. Tästä kertyy runsaasti käyttökelpoista tietoa.

Hanke vähentäisi yksityisautoliikennettä positiivisella tavalla eikä negatiivisesti kieltoja, rajoitteita tai maksuja lisäämällä. Se vähentäisi myös ilman saasteita ja pienhiukkaspäästöjä kaupungissa. Sen merkitys turistivirran kasvulIekin olisi vähintään yhtä myönteinen signaalina kuin suurten taidehankkeiden toteuttamisella.

Hanke myös lisäisi taloudellista tasa-arvoa eri väestöryhmien välillä ja parantaisi vähätuloisimpien sosiaalista asemaa
Hanke voisi parhaimmillaan olla seudullinen, mutta jos se ei aluksi ole mahdollinen, Helsingin tulisi toteuttaa se ensin itse. Naapurikunnilta voisi edellyttää heidän seutulipputuloistaan tuloutusta Helsingin kaupungin hyväksi.

Perusselvitys hankkeen toteuttamisen kustannuksista ja hyödyistä ja mahdollisista haitoista tulisi tehdä vuoden 2013 aikana ja sen seurauksena vuonna 2014 toteuttaa riittävän pitkäaikainen (esimerkiksi 3 kk) maksuttoman joukkoliikenteen kokeilu vuonna 2014.

Ilkka Taipale

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:43