Suoraan sisältöön

Lilli Autin talousarvioaloite ikäihmisille suunnattujen turvakotipaikkojen perustamisesta

14.03.2012 Lilli Autin talousarvioaloite ikäihmisille suunnattujen turvakotipaikkojen perustamisesta

Ikäihmisiin kohdistuvalla kaltoinkohtelulla tarkoitetaan luottamuksellisessa suhteessa tapahtuvaa tekoa tai tekemättä jättämistä, joka vaarantaa ikääntyneen hyvinvoinnin, turvallisuuden tai terveyden. Yleensä kaltoinkohtelulla tarkoitetaan yli 65 -vuotiaisiin kohdistuvaa fyysistä ja/tai psyykkistä väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, taloudellista hyväksikäyttöä, hoidon ja avun laiminlyöntiä tai muunlaista oikeuksien rajoittamista ja loukkaamista ja ikäihmisen ihmisarvoa alentavaa kohtelua.

Väkivaltaa ja huonoa kohtelua ei tule koskaan hyväksyä. Tämän vuoksi tarvitaan erityisesti ikääntyneille henkilöille suunnattuja turvakotipaikkoja, joissa he voivat ilman pelkoa miettiä sosiaalialan ammattilaisten avulla ja tukemana ratkaisuvaihtoehtoja elämäntilanteeseensa.

Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että vuoden 2013 talousarvioon varataan riittävästi määrärahoja ikäihmisille suunnattujen turvakotipaikkojen perustamiseen.

Helsingissä 13.3.2012
Lilli Autti

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:51