Suoraan sisältöön

Talousarvioaloite kotihoidon henkilökunnan lisäämisestä ja toiminnan kehittämisestä

14.03.2012 Lilli Autin talousarvioaloite kotihoidon henkilökunnan lisäämisestä ja toiminnan kehittämisestä

Vanhusten kotona asumisen turvaamiseksi tarvitaan kotihoitoon tulevina vuosina lisää resursseja. Kotiin annettava kuntoutus sekä ympärivuorokautisesti toimiva kotihoito vaativat lisää koulutettua henkilökuntaa. Määrärahoja suunnattaessa on huomioitava kotona asuvien vanhusten kunnon heikentyminen ja siitä johtuva kotihoidon vaativuuden ja hyvään hoitoon kuluvan ajan lisääntyminen. Henkilöstön riittävään mitoitukseen tulee siten kiinnittää erityistä huomiota sekä koti- että laitoshoidossa.

Edellä olevan perusteella esitän, että kaupunginvaltuusto varaa aiempaa enemmrn määrärahoja vuoden 2013 talousarvioon kotihoidon henkilökunnan lisäämiseen ja kotihoidon toiminnan kehittämiseen.

Helsingissä 13.3.2012
Lilli Autti

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:52