Suoraan sisältöön

Talousarvioaloite kotihoidon liikuntaryhmien kuljetuksen ja rahoituksen järjestämisestä

14.03.2012 Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloite kotihoidon liikuntaryhmien kuljetuksen ja rahoituksen järjestämisestä

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN TOIMINTAKYKYÄ PARANTAVlEN LIIKUNTARYHMIEN KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA RAHOITUS

Terveysvirasto järjesti kotihoidon asiakkaille mahdollisuuden osallistua toiminta- ja liikuntakykyä parantaviin ja ylläpitäviin ryhmiin vuosina 2009 ja 2010. Ryhmät toteutuivat jaoko terveysasemien tai liikuntatoimen järjestäminä erityisryhminä.

Asiakkaiden kokemukset ja terveysasemien mittaama toimintakyvyn paraneminen olivat erittäin myönteiset. Ryhmät vähensivät myös kotiin rajoittuneen elämän yksinäisyyttä. Ryhmiin kuljetus hoidettiin kotihoidon budjetista. 2011 ei enää kuljetusrahoitusta ollut, joten liikuntatoimikin lopetti muutamia erityisryhmiä koska osallistujat eivät päässeet paikalle. Kaikilla ei ole varaa taksikuljetukseen, omais- tai lähtövalmistelu-apuun.

Terveysasemien ryhmien vetäjät kokivat myös asiakkaiden kärsineen tästä päätöksestä. Kokeilusta ei ole nähtävissä myöskään mitään raporttia eikä osallistuneiden asiakkaiden tilannetta ryhmien lopettamisen jälkeen ole mihinkään kirjattu.

SOTE-uudistuksen yhteydessä ja ikä-ihmisten määrän lisääntyessä avohoidossa on pystyttävä keskeytymättä turvaamaan ennaltaehkäisevät ja toipumisvaiheen sekä toimintakyvyn osa¬alueiden heikkenemisestä johtuvan lisä hoidon tarvetta vähentävät liikuntaryhmät sekä terveysasemilIa, vanhuskeskuksissa, palvelutaloissa että liikuntatoimessa.

Yksinäisten kotihoidon asiakkaiden pääsy näihin ryhmiin on turvattava. Kulu maksaa itsensä takaisin helpottuneena tai vähentyvänä hoivatyöntarpeena ja lisääntyneenä asiakkaan elämänlaatuna.

Me valtuutetut esitämmekin, että kaupunki varaa vuoden 2013 budjettiin erillisen ja riittävän määrärahan kotihoidon asiakkaiden liikuntaryhmiin pääsemiseksi ja tekee toiminnasta vakinaisen osan avoterveydenhoidon ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä korjaa via palveluja.

Arja Karhuvaara

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:48