Suoraan sisältöön

Elina Moision ym. talousarvioaloite moniammatillisen matalan kynnyksen palvelupaikan perustamisesta

14.03.2012 Elina Moision ym. talousarvioaloite moniammatillisen matalan kynnyksen palvelupaikan perustamisesta

Kansallisessa naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelmassa ehdotetaan alueellisten väkivallan ehkäisy työhön erikoistuneiden osaamis- ja palvelukeskusten perustamista. Ohjelman mukaan osaamiskeskukset tulee perustaa vuosina 2013-2015.

Tällä hetkellä väkivallan kohteeksi joutuneet naiset saavat asiantuntevaa apua julkisista palveluista hyvin sattumanvaraisesti. Väkivaltaan keskittyvän terapia-avun saaminen ja. keskusteluryhmien löytäminen on vaikeaa eikä terveyspalveluissa ja neuvoloissa ole riittävästi erityisosaamista. Perheneuvolaan voi joutua jonottamaan puolikin vuotta. Ongelma on myös kykenemättömyys tunnistaa väkivaltaa ja puuttua siihen varhain.

Tutkimukset osoittavat, että itse väkivalta ohitetaan usein julkisissa palveluissa ja asiakkaita autetaan oman organisaation ongelmanmäärittelyjen kautta. Parisuhdeväkivalta tulee näin määritellyksi mielenterveys-, parisuhde-, lastensuojelu- tai alkoholi ongelmaksi ja väkivaltaa kokenut voi jäädä ilman väkivallasta selviytymiseen tarvitsemaansa apua.

Naisiin kohdistuvan väkivallan kustannukset ovat valtakunnallisesti arviolta noin 91miljoona euroa mutta välilliset kustannukset voivat olla jopa kaksi kertaa suuremmat (Heiskanen ja Piispa, 2002). Helsingin asukaslukuun suhteutettuna tämä tarkoittaa 10 - 20 miljoonan euron vuotuisia kustannuksia. Väkivallasta aiheutuvaa inhimillinen kärsimystä ei voida mitata rahassa. Kynnyksen korkeudesta hakea apua kertoo, että tutkimusten mukaan kolmasosa parisuhdeväkivallan kohteeksi joutuneista ei hae minkäänlaista virallista apua.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että talousarvioon 2013 varataan riittävät määrärahat siihen, että

- Helsinkiin perustetaan yhteistyössä pääkaupunkiseudun kanssa moniammatillinen matalan kynnyksen palvelupaikka väkivaltaa kokeneille naisille yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa
- toiminnalle osoitetaan sopivat tilat
- toimintaa tuetaan avustuksella tai hankitaan palvelu ostopalveluna kolmannelta sektorilta

Elina Moisio

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:51