Suoraan sisältöön

Kati Peltolan ym. talousarvioaloite monipuolisen läheisväkivallan puuttumisen kokeilun aloittamisesta

14.03.2012 Kati Peltolan ym. talousarvioaloite monipuolisen läheisväkivallan puuttumisen kokeilun aloittamisesta

Henkinen ja ruumiillinen väkivalta on suomalaisten läheissuhteissa edelleen yleinen ongelma. Neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa sekä sosiaalityössä ja terveydenhuollossa väkivalta tunnistetaan usein. Uhreja saatetaan myös ohjata etsimään apua tilanteeseen erilaisista tukipaikoista.

Helsingin terveysasemista pitäisi tehdä sosiaali- ja terveysasemia, joilla on asiantuntemusta havaita myös väkivallan uhrien ja tekijöiden tilanne ja tarjota nopeasti tukea sen purkamiseen. Nyt kaikilla terveysasemilla on psykiatrinen sairaanhoitaja ja monilla myös osa-aikainen päihdetyöntekijä. Lisäksi tarvittaisiin muutakin näihinkin ongelma-alueisiin liittyvää osaamista.

Jos perheen sisällä ja muissa lähisuhteissa käytetyn väkivallan havaitsemiseen, siihen puuttumiseen ja tarvittavan tuen löytämiseen olisi saatavissa hyvää asiantuntemusta joiltain terveysasemilta, kynnys avun hakemiseen ja löytämiseen voisi alentua merkittävästi.

Ehdotamme, että sosiaali- ja terveysvirastolle varataan vuoden 2013 budjettiin määräraha, jolla aloitetaan monipuolinen läheisväkivaltaan puuttumisen kokeilu parilla terveysasemalla.

Kati Peltola

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:49