Suoraan sisältöön

Talousarvioaloite omaishoitajien aseman parantamisesta

15.02.2012 Kauko Koskisen ym. talousarvioaloite omaishoitajien aseman parantamisesta

Omaishoitajien työpanos on hyvin merkittävä. Helsingissä arvioidaan olevan noin 20 000 omaishoitajaa. Heidän hoidettavanaan on suuri määrä laitoskuntoisia omaisia, joiden laitoshoito maksaisi Helsingille vuosittain useita miljoonia euroja.

Taloussuunnitelman mukaan omaishoidon tukea saavien henkilöiden kokonaismäärä vuonna 2013 pysyisi vuoden 2012 tasolla (vammaispalvelut 1020, kehitysvammaishuolto 550 ja vanhusten palvelut 2500).

Omaishoitajia tukemalla on kuitenkin mahdollisuus säästää kaupungin menoissa. Kaupunginvaltuusto on lisäksi hyväksynyt useita toivomusponsia omaishoitajien työtaakan helpottamiseksi.

Omaishoitajien ja hoidettavien aseman parantamiseksi sekä kustannusten säästämiseksi me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2013 talousarvioon varataan määräraha, joka mahdollistaa tukea saavien omaishoitajien määrän lisäämisen vähintään 5 %:lIa tälle vuodelle budjetoidusta tasosta.

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:57