Suoraan sisältöön

Kauko Koskisen ym. talousarvioaloite Tapaninvainion lähipalveluiden lisäämisestä

10.10.2012 Kauko Koskisen ym. talousarvioaloite Tapaninvainion lähipalveluiden lisäämisestä

Tapaninvainion alueella on noin 8000 asukasta. Näistä 1-6 vuotiaita on noin 600, 7-16 vuotiaita 930. Alueella on vain kaksi päiväkotia, joissa on 150 hoitopaikkaa. Peruskouluikäisiä oppilaita alueella on noin 100 lasta / ikäryhmä. Alueella on vain yksi parakkikoulu, jossa on yksi luokka, johon ikäryhmästä mahtuu 25 oppilasta.

Kaupungilla on omistuksessaan julkisia lähipalveluja varten kaavoitettu tontti osoitteessa Kirkonkyläntie 70 Ilmmolantie 9. Tontilla sijaitsee edellämainittu parakkikoulu ja pienehkö päiväkoti. Tontin koko on 9939 m2 ja sen rakennusoikeus 3900 kerm2. Rakennusoikeudesta on käytetty noin 700 kerm2 ja käyttämättä täten noin 3200 kerm2.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että tontilla käynnistetään hankesuunnittelu Tapaninvainion alueen todellisia tarpeita vastaavan päiväkodin ja koulun rakentamiseksi. Tätä varten vuoden 2014 talousarvioon tulisi varata noin 500.000 € määräraha. Rakentamiseen tarvittavat rahat varataan vuosien 2015-2016 investointisuunnitelmaan.

Kauko Koskinen

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:02