Suoraan sisältöön

Talousarvioaloite Tapaninvainion lähipalveluiden parantamisesta

09.05.2012 Antti Vuorelan talousarvioaloite Tapaninvainion lähipalveluiden parantamisesta

Tapaninvainiossa 0-15-vuotiaiden lasten lukumäärä on Pohjois-Helsingin pientaloalueista suurin; päiväkoti- ja perusopetusikäisiä lapsia on lähes 1500. Siitä huolimatta Tapaninvainiossa on lähipalvelut eivät vastaa kysyntää. Tapaninvainion palveluiden kehittämistä on vahvasti ohjannut vanhentunut ja virheellinen väestöennuste. Ajantasaisen ennusteen mukaan lapsia on jo nyt yli 150 enemmän kuin ennustettiin.Lasten määrän kasvu on ollut selkeästi havaittavissa alueella jo vuosia. Tuoreimpien tilastojen mukaan lasten määrän ennustetaan yhä kasvavan. 

Tapaninvainiossa oli jo lähes 10 vuotta sitten valmiina piirustukset Kapuntalon rakentamiseksi, jonka tarkoituksena oli tuoda alueelle oma ala-asteen koulu ja lisää päiväkotitilaa. Hanke oli tarkoitus toteuttaa Uimarannantie 8/ Rasinkuja 2 (00780 Helsinki) Y-tontille puretun päiväkoti Tapaninvainion tilalle. Hanke oli tarkoitus toteuttaa vuosina 2006-2007, mutta taloudellisista syistä se peruuntui. Vaikka tontin käytölle asukkaiden palveluiden rakentamista varten on ilmeistä tarvetta, Helsingin kaupunki on suunnitellut tontin käyttötarkoituksen muuttamista ulkopuolisen yrityksen käyttöön erityisryhmien palveluasumista varten.

Tarve Kapuntalo-tyyppiselle korttelitaioIle on vuosien varrella kasvanut. Tapaninvainion kokoiselle alueelle, sekä lapsilukumäärältään että pinta-alaltaan, kuuluu oma koulu ja päiväkoti puretun päiväkoti Tapaninvainion tilalle. Tapaninvainiosta löytyy Pukinmäen, Malmin ja Tapanijan palvelualueiden suurin lapsimäärä, mikä on syytä huomioida koulujen palvelualueiden tarkistuksia tehtäessä ja päivähoitoverkon suunnittelussa. Alueen lähipalveluiden puolesta on myös adressi, jonka jo lähes 300 ihmistä ovat allekirjoittaneet: bttp://www.adrHssit.com/uimarannantie8

Se, että naapurialueiden kouluissa ja päiväkodeissa on tilaa, ei kelpaa perusteluksi jättää Tapaninvainiota vaille riittävää koulua ja päiväkotitiloja. Koulujen ja päiväkotien pitää olla siellä, missä lapset asuvat. Koulu- ja päiväkotipaikka tulee taata kaikille omalla asuinalueella, eikä vaarallisen matkan ja useiden kilometrien päässä.

Esitän, että aikaisempien suunnitelmien mukaisen noin 2000m2 suuruinen Kapuntalo hanke palautetaan kaavasuunnitelmaan ja suunnitelmaa päivitetään oman ala-asteen (1-6 luokat) ja päiväkodin rakentamista varten Tapaninvainioon. (Tontit 39049/2, Uimarannantie 8,00780 Helsinki ja 38049/2 Rasinkuja 2, 00780 Helsinki) Vuoden 2013 talousarvioon ja vuoden 2014 taloussuunnitelmaan varataan tarvittavat määrärahat (noin 4 miljoonaa euroa, tarkistettava nykytilanteen mukaiseksi) hankkeen toteuttamiseksi vuosille 2013-2014.

Antti Vuorela

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:45