Suoraan sisältöön

Talousarvioaloite päivähoidon, koulujen sekä sosiaali- ja terveysasemien henkilöstön ja palveluasumisen lisäämisestä

15.02.2012 Kati Peltolan ym. talousarvioaloite päivähoidon, koulujen sekä sosiaali- ja terveysasemien henkilöstön ja palveluasumisen lisäämisestä

Täsmennetty versio, korvaa 1.2. jätetyn aloitteen

Terveysasemille ja sosiaalityön palveluihin on Helsingissä vaikea pää tä. Jos asiakas ja hänen perheensä tarvitsee näitä molempia, työntekijät eivät läheskään aina ehdi edes arvioida, mihin asiakas pitäisi seuraavaksi neuvoa. Tässä ja nyt tapahtuva asiantuntijoiden yhteistyö on harvinaista herkkua. Monimutkainen palvelurakenne tekee asiakkaan ja hänen asioitaan hoitavien yhteistyöstä hankalaa ja epätaloudellista.

Sosiaali- ja terveysvirastoja yhdistettäessä Helsingillä on nyt erinomainen tilaisuus toteuttaa kansanterveystyön ja sosiaalityön parhaita tavoitteita perusta alla sosiaali- ja terveysasemia, jotka tarjoavat lähialueensa asukkaille monipuolisia hyvinvointipalveluja. Terveysasemien psykiatriset sairaanhoitajat ja joillekin asemille saadut sosiaalineuvojat ja päihdetyöntekijät ovat vasta pieni aloitus tä tähän suuntaan.

Reipas panostus monipuoliseen hyvinvoinnin edellytysten arviointiin ja siihen perustuvaan yksilö- ja ryhmäkuntoutukseen edistää parhaiten sosiaali- ja terveystoimen yhdistämiselle asetettuja tavoitteita. Lasten päivähoido ja koulujen riittävät ja monipuolista ammattitaitoa kehittävät työntekijät ovat myös välttämättömiä lasten ja perheiden kumppaneita.

Kunnollinen asunto ja siihen liittyvä tuki ja apu on välttämätön palvelf yksinäisyydestä ja huolenpidon puutteista kärsiville. Vanhukset, sairaat ja vammaiset tarvitsevat oikeutta valita yhteisöllisiä asumismuotoja. Heitä ei saa pafottaa asumaan kotona yksin tai toisen huonosti selviytyvän ihmisen ja jatkuvasti vailtuvien erillisten toimenpiteiden varassa.

Hyvinvoinnin ja tasa-arvon parantuminen lähipalveluilla vähentää vaikeuksien kasautumista ja kalliiden erityispalvelujen tarvetta. Samalla vähenee rhyös raskas jonotus ja apua tarvitsevien jatkuva siirtely paikasta toiseen.

l. Vuoden 2013 budjetin raamia on korjattava niin, että sen pohjassa on mukana tänä vuonna tapahtuva sosiaali- ja terveyspalvelujen lisääntyminen ja siitä aiheutuva kustannusnousu.

2. Lisäksi ehdotamme, että vuoden 2013 budjetissa korjataan päivähoidon, koulujen ja sosiaali- ja terveysasemien henkilöstömitoitusta 7 miljoonan euron määrärahalla.

3. Vanhusten ja muiden hoivaa tarvitsevien palveluasumisen lisäämiseen ehdotamme 150 lisäpaikkaa.

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:57