Suoraan sisältöön

Antti Valppaan ym. talousarvioaloite vammaisneuvoston aseman vahvistamisesta

06.06.2012 Antti Valppaan ym. talousarvioaloite vammaisneuvoston aseman vahvistamisesta

Helsingin kaupungin vammaisneuvostossa ovat edustettuina eri vammaisjärjestöjen edustajat, kaupungin viranhaltijat ja luottamushenkilöt, jotka etsivät yhdessä toimivia ratkaisuja esteettömään ja nykyistä yhdenvertaisempaan Helsinkiin.

Vammaisneuvoston asema kaupungin päätöksenteossa on heikko. Sen toimintamuoto on periaatteessa aloitteiden ja esitysten tekeminen sekä lausuntojen antaminen viranomaisille ja muille toteuttajatahoille. Käytännössä lausuntojen pyytäminen ja antaminen esimerkiksi kaupungin lautakunnille on sangen vähäistä, eikä vammaisten näkemyksiä lautakuntien ja valtuustoon tuotavien asioiden valmistelun yhteydessä käytännössä juuri kuulla, vaikka tehtävillä päätöksillä on usein perustavanlaatuisia vaikutuksia vammaisten helsinkiläisten elämään. Neuvosto on esittänyt omana toiveenaan, että vammaisneuvoston asemaa vaikuttajana ja asiantuntijana vahvistetaan kaupungin päätöksenteossa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että vammaisneuvoston asemaa vahvistetaan siten, että sille mahdollistetaan tarpeelliset resurssit lautakuntien lausuntopyyntöjen käsittelyyn. Samalla edellytämme ryhdyttävän käytännön toimiin, jolla kaupungin valmistelukoneisto hyödyntää tätä olemassa olevaa vammaisasiantuntijaresurssiaan ja pyytää lausuntoja vammaisneuvostolta nykyistä aktiivisemmin.

Antti Valpas

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:37