Suoraan sisältöön

Helena Kantolan ym. aloite ampumaratahankkeen jatkotoimenpiteiden selvittämisestä

09.04.2014 Helena Kantolan ym. aloite ampumaratahankkeen jatkotoimenpiteiden selvittämisestä

Reserviläisliitto (RES) ja Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) vaativat parannusta koko metropolialueen ampumaratatilanteeseen. Puolustusvoimien sodan ajan joukoista yli 95 prosenttia koostuu reserviläisistä, joiden ampumataito on pitkälti omaehtoisen ampumaharjoittelun varassa. Harjoittelu on erityisen vaikeaa metropolialueella, jossa ampumaratoja on viime vuosina suljettu.

Nykyisellään laajaa harrastajakuntaa pääkaupunkiseudulla palvelevat vain Sipoon Savijärven sekä Espoon Lahnuksen julkiset ampumarata-alueet. Ratojen määrä ja saavutettavuus eivät ole riittävät suhteessa ammunnan harrastajien määrään.

Koko metropolialueella asuu noin 63.000 aseiden hallussapitoon oikeutettua henkilöä, joilla on hallussaan noin 170.000 erilaista ampuma-asetta. RES:n ja RUL::n 65.000 henkilöjäsentä 7.500 on jäsenenä pääkaupunkiseudulla toimivissa reserviupseerikerhoissa (25 kpl) ja reserviläisyhdistyksistä (16 kpl). Vuonna 2013 järjestettiin noin 13.500 erilaista ampumatilaisuutta ja -kilpailua, joissa kirjattiin noin 90.000 osallistumiskertaa.

Reserviläisten kenttäkelpoisuuden ja ampumataidon ylläpito Helsingissä edellyttää, että Helsingin järjestää asianmukaiset ampumaratatilat tai -paikan alueeltaan. Eduskunta edellytti kesällä 2011 hyväksytyn ampuma­aselain muutoksen yhteydessä, että hallitus edistää kattavan ampumarataverkoston toteuttamista Suomessa yhteistyössä kaupunkien kanssa. Helsinki on yksi pääkaupunkiseudun kaupungeista, joka kantaa päävastuun metropolialueen ampumaradoista.

Helsingissä ei edelleenkään ole syntynyt päätöksiä uusista radoista, vaikka Helsingin Kivikon urheilupuiston sisäampumahalli on jo kaavoitettu. Ulkoratahankkeet ovat vaikeampia pääkaupunkiseudun asutuksen ja meluvalitusten takia. Silti sekin vaihtoehto tulee selvittää ja sisällyttää ampuma-asepaikkaa koskevaan jatkotoimiin.

Esitämme, että Helsingin kaupunki selvittää - yhteistyössä ammunnan harrastajien, heitä edustavien yhteisöjen ja valtion kanssa - jatkotoimenpiteet ampumaratahankkeen eteenpäin viemiseksi Helsingissä mahdollisimman pian.

Helena Kantola05.12.2019 19:35