Suoraan sisältöön

Tuomas Rantasen ym. aloite asuntokannan hyödyntämistä koskevan strategian tekemisestä

21.05.2014 Tuomas Rantasen ym. aloite asuntokannan hyödyntämistä koskevan strategian tekemisestä

Helsingin kaupunki omistaa kiinteistöyhtiöidensä kautta 57 500 asuntoa. Näistä Haka Oy:n hallitsemaa aravavuokra-asuntoja on noin 44 000. Muut jakaantuvat suunnilleen seuraavasti: Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot n. 2 200, pitkän korkotuen yhtiöt (useita yhtiöitä) n.1600, vapaarahoitteiset (entiset lyhyen korkotuen asunnot, useita yhtiöitä) n. 400, Helsingin Asumisoikeus Oy n. 3000, Kiinteistö Oy Auroranlinna n. 2 100, Helsingin kaupungin 400-vuotisäätiö n. 550, Hitas­omistusasunnot (useita yhtiöitä) n. 500 ja Helsingin Asuntohankinta Oy:n. 3 500.

Kyseessä on asuntopoliittisesta merkittävä asunto-omaisuus. Valtuustokausittain hyväksyttävä Asumisen ja maankäytön-ohjelma on muodostunut tuotanto-ohjelmaksi, jossa sovitaan tavoitteet kaupungin maankäytölle, asuntorakentamiselle ja kasvulle. Erityisryhmäkysymyksiä, asunnottomuutta ja kriisimajoitusta on selvitetty erillisissä työryhmissä.

Tällä hetkellä asuntopoliittinen kokonaiskuva ei ole tarkoituksenmukaisessa hallinnassa, sillä kaupunki hyödyntää kankeasti osaa asuntokannastaan samaan aikaan, kun kaupungin vuokra-asuntojonossa ja monissa erityisryhmissä asuntopulan ongelmat kasaantuvat. Vuokra-asuntoja sekä ulosvuokrataan markkinoille että vuokrataan markkinoilta kaupungin omaan käyttöön kustannustehottomalla tavalla.

Siksi olisi järkevää, että AM-ohjelman yhteydessä voitaisiin määritellä myös asunto-omaisuuden käytön strategia, joka antaisi linjaukset ja tavoitteet kaupungin omistaman asuntokannan käytölle nyt ja tulevaisuudessa. Tällä tavoin voitaisiin määritellä vastuut ja resurssien allokointi kaupungin hallintokunnille sekä poliittisen ohjauksen oikeat tasot eri toimenpiteitä koskevalla päätöksenteolle ja päätöksenteon seurannalle. Samalla vahvistuisi konserniohjaus kaupungin tällä sektorilla toimivien yhtiöiden suhteen.

Tässä yhteydessä olisi syytä miettiä erikseen asuntolautakunnan tulevaisuutta ja mandollisia tehtäviä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että käynnistetään työ asuntostrategian määrittelemiseksi joko AM-ohjelman yhteydessä tai kokonaan erillisenä projektina.

Tuomas Rantanen05.12.2019 19:34