Suoraan sisältöön

Veronika Honkasalon ym. aloite kaupungin oman asukastalotoiminnan säilyttämisestä

26.02.2014 Veronika Honkasalon ym. aloite kaupungin oman asukastalotoiminnan säilyttämisestä

Sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikössä toimii 11 asukastaloa eri puolilla kaupunkia. Kaupunginjohtajan asettama aluetyön työryhmä on katsonut, että asukastalojen toiminta voitaisiin siirtää järjestöjen ja yhteisöjen itsensä hoidettavaksi, ja kaupunginjohtaja on 4.12.2013 päättänyt käynnistää tähän liittyvän valmistelun. Työryhmän selvitysraportissa ei perustella, miksi asukastalojen luovuttaminen järjestöille olisi parempi vaihtoehto kuin toiminnan jatkaminen nykyiseen tapaan sosiaali- ja terveysviraston alaisuudessa.

Asukastilan ylläpitäminen on vaativaa, eikä kaikissa kaupunginosissa yhdistyksillä ole siihen voimavaroja. Kaupungin omat asukastalot ovat aktivoineet järjestötoimintaa sellaisillakin alueilla, joilla mikään yksittäinen yhdistys ei pystyisi ottamaan vastuuta asukastilasta. Helsingin tulee omalla toiminnallaan kaikin tavoin ehkäistä alueiden eriytymistä. Kaupungin ylläpitämän asukastalotoiminnan turvin voidaan huolehtia siitä, että asukastalotoimintaa on tarjolla kaikissa kaupunginosissa.

Järjestötoiminnan kuuluu olla tekijöidensä näköistä, ja yhdistyksen luonne ja toimintakulttuuri vaikuttavat väistämättä sen ylläpitämän asukastilan kohderyhmään. Sosiaali- ja terveysviraston asukastalojen erityispainotuksena on sen sijaan heikoimmassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten kohtaaminen. Kaupungin omat asukastalot tarjoavat mahdollisuuden yhteisöllisyyteen sellaisillekin ihmisille, joille yhdistystoiminta ei ole luontevaa. Taloissa käy esimerkiksi työttömiä, iäkkäitä ja yksinäisiä. Kaikkien asukastalojen siirtäminen järjestöjen operoitaviksi voisi suunnata toimintaa nykyistä enemmän jo ennestään aktiivisille ja yhdistystoiminnasta kiinnostuneille kaupunkilaisille.

Lisäksi aluetyön yksikön asukastaloilla tehdään laajaa työllistämistoimintaa. Sosiaalialan ammattilaisen ohjauksessa työllistäminen on tavoitteellista, ja asukastaloa yhteisö tukee työhön kuntoutumista. Näin laaja työllistymisen tukeminen ei yhdistysten toimesta ole mahdollista.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että selvitetään mahdollisuus säilyttää sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikön alainen asukastalotoiminta nykyisellä tavalla kaupungin omana toimintana sekä laajentaa asukastalotoimintaa niihin kaupunginosien, joissa sitä tällä hetkellä ei ole saatavilla.

Veronika Honkasalo05.12.2019 19:40