Suoraan sisältöön

Helena Kantolan ym. aloite kaupungin tiedottamisen parantamisesta

09.04.2014 Helena Kantolan ym. aloite kaupungin tiedottamisen parantamisesta

Helsingin kaupunki on parhaillaan uudistamassa internetsivujaan käyttäjäystävällisempään suuntaan. Sivustoille tarjotaan asukas- ja palvelulähtöisesti tietoa kaupungin eri palveluista ja tapahtumista. Uudet sivut on suunniteltu toimimaan myös älypuhelimissa ja tableteissa. Nämä uudistukset tavoittavat etupäässä ne helsinkiläiset, joilla on käytettävissään nykypäivän vaatimuksia vastaavat laitteet. Uudistus ei ota huomioon niitä helsinkiläisiä, jotka eivät omista älypuhelinta tai tablettia tai joilla ei ole käytössään tietokonetta.

Helsingin kaupungin tapahtumia ja palveluja koskeva tehokas tiedottaminen on edellytys sille, että kaikki helsinkiläiset saavat tietoa kaupungin palveluista ja voivat osallistua kaupungin tapahtumiin. Kaupungin taholta tapahtuvaa tiedottamista tulee sen vuoksi suunnitella ja kehittää Yhteistyössä Metro-lehden kanssa tavalla, joka mahdollistaa Helsingin kaupungin tiedottamisen myös ilmaisjakelulehdessä.

Helsingin kaupunki ja Metro-lehti tekevät jo nykyisin yhteistyötä. Rakennusvirasto ja Metro-lehti käynnistivät 19.2.2013 uuden sähköisen palautekanavan pilottikokeiluna. Metron Pitäsikö fiksata -palvelun avulla kaupunkilaiset voivat tuoda esiin julkisilla paikoilla havaitsemiaan epäkohtia, kuten rikotuista liikennemerkeistä. Palvelun hyvä puoli on se, että sen avuilla pyritään saamaan asukkaat, yritykset ja Helsingin kaupunki toimimaan yhteistyössä paremman kaupunkiympäristön puolesta. Palvelun miinuspuoli on se, että palvelun käyttäminen edellyttää Helsingin kaupunki -sivujen tavoin internetiä.

Helsingin kaupungin strategiassa edellytetään, että kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä tuetaan ja että kaupunki tuottaa tai järjestää kuntalaisille laadukkaita palveluita asukaslähtöisesti kaupungin molemmilla kielillä. Helsingin kaupungin tulisi sen mukaisesti selvittää, miten kaupungin tiedottamista voidaan kehittää ilmaisjakelulehtien kanssa. Samalla kaupungin tulisi selvittää rahoitusmahdollisuudet Forum Virium Helsingin koordinoimasta ja Euroopan unionin rahoittamasta CitySDK-hankkeesta.

Helena Kantola05.12.2019 19:35