Suoraan sisältöön

Asko-Seljavaaran ym. aloite kaupunkiviljelyn lisäämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa

15.01.2014 Sirpa Asko-Seljavaaran ym. aloite kaupunkiviljelyn lisäämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa

Kaupunkiviljely kasvattaa suosiotaan. Oma ruuan tuotanto on hauskaa ja hyödyllistä. Siirtolapuutarhat, palstaviljelmät ja kesämajat lisäävät yhteisöllisyyttä, vähentävät allergiaa ja tekevät kaupungista viihtyisän.

Kaupunkiviljelyä voidaan harjoittaa tasku- ja korttelipuutarhoissa, parvekkeilla, kerrostalojen pihoilla ja viljelypalsta-alueilla. Helsingissä on 9 siirtolapuutarha-aluetta mökkeineen ja 50 viljelypalsta-aluetta, mutta niiden tarve on paljon suurempi. Viljelypalsta täytyy olla hyvin saavutettavissa kävellen, pyörällä tai julkisella kulkuneuvolla, joten palstoja tai säkkiviljelypaikkoja on sallittava mandollisimman moneen paikkaan uudessa yleiskaavassa.

Yleiskaavaluonnoksessa osin nimeltään "Helsingin viher- ja virkistysalueet ja kaupunkiluonto" kertoo hyvin ansiokkaasti merellisen Helsingin luontoarvoista ja suunnitelmista. Mm. viherkatot, viherseinät, palstaviljelmät ja siirtolapuutarhat on mainittu, mutta niitä ei esitetä lisättäväksi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunkiviljelypaikat huomioidaan Helsingin uudessa yleiskaavassa. Viljelypalsta-alueita ja siirtolapuutarhoja lisätään ja kaupunkiviljely sallitaan puistoissa ja pihoissa.

Sirpa Asko-Seljavaara05.12.2019 19:43