Suoraan sisältöön

Sirkku Ingervon ym. aloite ”kouluäijien ja –muijien” vapaaehtoistoiminnan koulutuksen järjestämisestä

21.05.2014 Sirkku Ingervon ym. aloite koulukiusaamisen ehkäisystä opettajien täydennyskoulutuksen avulla

RUUTI-päättäjämiitissä nuoret toivoivat erityisesti koulujen välituntien ajaksi valvovien opettajien lisäksi enemmän aikuisia mukaan tukemaan kiusaamisen ehkäisyä ja mielekästä välituntitoimintaa. Nämä aikuiset voisivat toimia koulujen välitunneille myös nuorten ehdottamilla nimikkeillä, "kouluäijä" ja "koulumuija". He olisivat tähän tehtävään vapaaehtoistoimijan koulutuksen saaneita aikuisia.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Nuorten RUUTI-päättäjämiitin ehdotusta kouluäijistä ja koulu-muijista toteutetaan siihen vuosittain mukaan ilmoittautuvien koulujen kanssa yhteistyössä ja että myös nuoria otetaan mukaan koulutuksen ja toiminnan suunnitteluun.

Ehdotamme myös, että vapaaehtoistoimijoiden soveltuvuus varmistettaisiin haastattelun avulla ja he saisivat asianmukaisen vapaaehtoistoiminnan koulutuksen tehtäväänsä.

Ehdotamme, että kouluäijien ja -muijien vapaaehtoistoiminnan koulutus voitaisiin järjestää eri hallintokuntien yhteistyönä, siten että ainakin nuorisoasiainkeskus, kulttuuriasiainkeskus, opetusvirasto ja liikuntavirasto olisivat mukana. Nykyistä monipuolisempi välituntitoiminta ja aikuisten vapaaehtoisten läsnäolo tukisi koulun toimintaa

Sirkku Ingervo05.12.2019 19:45