Suoraan sisältöön

Heikki Takkisen ym. aloite kouluverkkoja koskevista ratkaisuista

23.04.2014 Heikki Takkisen ym. aloite kouluverkkoja koskevista ratkaisuista

Kouluverkon tarkasteluun liittyvät ratkaisut herättävät voimakkaita tunteita ja ihmetystä. Tällä hetkellä käsittelyyn tulee eri aikoina ja kiistanalaisin perustein esityksiä koulutiloista luopumisesta. Opetusviraston sekä huoltajien ja opettajien oppilasmääräennusteet ovat ristiriitaisia, viimeksi esimerkiksi Puistola-Heikinlaakson, Alppila-Länsi-Pasilan, Herttoniemen ja Tapanilan alueella. Mitään kokonaistaloudellista arviota todellisista säästöistä ja taloudellisista vaikutuksista ei ole tehty tai ei ole käytettävissä, vielä vähemmän siitä, miten kouluista ja lapsiperheiden palveluista leikkaaminen vaikuttaa. Yhteiskäyttömahdollisuutta on selvitelty vasta varhaiskasvatusviraston kanssa. Monet yhteiskäytön mahdollisuudet on jätetty selvittämättä ennen kuin koulujen lopettamis- ja tilojen vähentämisesityksiä tuodaan. Lisäksi asukkaiden mielestä koulujen hallinnollista yhdistämistä käytetään eräillä alueilla selvästi ohituskaistana koulujen lopettamiseen. On myös syytä kysyä, onko koulujen kohdalla järkevää pitää kiinni budjettiraamissa virastoille asetetusta tavoitteesta vähentää 1 % tilojen kokonaispinta-alasta vuosittain.

ALOITE

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunginhallitus ohjeistaa virastot ja laitokset selvittämään ja valmistelemaan huolellisesti, laaja-alaisesti ja avoimesti kaikki kouluverkkoon ja sen tarkasteluun liittyvät kysymykset ja tuo kouluverkkoa koskevat ratkaisut kokonaisuutena valtuuston käsiteltäviksi.

Heikki Takkinen05.12.2019 19:35