Suoraan sisältöön

Heikki Takkisen ym. aloite maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmistavan luokan resursoimisesta

23.04.2014 Heikki Takkisen ym. aloite maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmistavan luokan resursoimisesta

Sekä peruskoulun että toisen asteen oppilaitosten opettajat ovat ilmaisseet huolensa maahanmuuttajaoppilaiden ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opiskelutaitojen puutteesta ja sitä kautta oppimisen etenemisestä. Tällä hetkellä moni maahanmuuttajanuori selviää peruskoulusta ja mandollisesti toisen asteen koulutuksesta rimaa hipoen valmistuen työttömyyteen. Yksivuotinen valmistava opetus ei nykyresursoinnilla ja niiden nykyisellä suuntaamisella usein riitä aiempien opiskelutaitojen mittaamiseen, uusien opiskelu- ja oppimistaitojen syntymiseen eikä suomen kielen riittävän tason saavuttamiseen. Suuntaamalla nykyisiä resursseja uudella tavalla opiskelijan aiemmat opinnot voidaan paremmin hyödyntää koulutuksessa ja oppimisvalmiuksia ja –taitoja parantaa sekä samalla varmistaa ammattiin valmistava koulutuspolku.

ALOITE

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunginhallitus etsii mandollisuuksia maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmistavan opetuksen resursoinnin suuntaamista siten, että osa valmistavista luokista muutettaisiin kaksivuotiseksi ja samalla etsittäisiin uusia keinoja opiskelutaitojen testaamiseksi, uusien oppimisvalmiuksien ja –taitojen synnyttämiseksi sekä suomen kielen taitojen arvioimiseksi ja parantamiseksi.

Heikki Takkinen05.12.2019 19:35