Suoraan sisältöön

Arja Karhuvaaran talousarvioaloite osan pitkäaikaishoitopaikkojen muuttamisesta kuntoutuspaikoiksi

12.03.2014 Arja Karhuvaaran talousarvioaloite osan pitkäaikaishoitopaikkojen muuttamisesta kuntoutuspaikoiksi

Ikääntyneiden laitoshoito on Helsingissä muuta maata yeleisempää ja myös kalliimpaa. Lisäksi helsinkiläinen v:n 2011 vanhus asuu pitkäaikaishoidossa n. 4 v. Ruotsissa luku on alle 1v., 2012 laitoshoitoaika ennen kuolemaa on 2,5 v.

Ikäihmisten laatusuositusten mukaan 91-91% yli 75-vuotiaista tulisi asua kotona. Helsingissä tämä merkitsee 3300-3700 vanhusta (2013, 40941 hlöä). 2012 järjestelmässä oli 7322 vanhusta. Göteborgissa 94% = 1650 vanhusta. THL Hilmon mukaan tähän laitoshoivan vanhainkotien kustannus on 92 977 965 €.

Ruotsin tavoite on saavutettu erityisten kuntoutussairaaloiden avulla tehokkaalla, toimintakyvyn romahtamista välittömästi seuraavalla, moniammatillisella sosiaalisella, psykologisella ja fyysisellä kuntouksella.

Meillä kotona asuvan toimintakyvyn lasku tai sairaalajakson jälkeinen toimintakyvyn palauttaminen jää huomioimatta. Kuntoutus usein viivästyy niin, että sillä saavutettava hyöty jää vailinaiseksi.

Kuntoutustarve tulisikin aina määrittää kuntoutussairaalassa, missä myös arvioidaan vanhuksen asumismalli ja sen tukipalvelut.

Hyväksyessään Helsingin talousarvion vuodelle 2015 ehdotan, että Helsingin pitkäaikaishoitopaikoista osa muutetaan kuntoutuspaikoiksi ja samalla seurataan muutoksesta saatavia taloudellisia vaikutuksia ja vanhusten kokemusta omasta elämänlaadustaan.

Arja Karhuvaara05.12.2019 19:36