Suoraan sisältöön

aloite poliittisten nuorisojarjestojen tukien poistamisesta

18.06.2014 Harri Lindellin ym. ryhmäaloite poliittisten nuorisojärjestöjen tukien poistamisesta

Helsingin perussuomalainen valtuustoryhmä esittää seuraavaa:

Esitetään muutettavaksi järjestöcivustustojakavien virastojen avustusohjesääntöjä siten, että rahallista avustusta ei voida myöntää nuorisojärjestöille, jotka ovat suoraan sidonnaisia johonkin rekisteröityyn puolueeseen (ns. poliittiset nuorisojärjestöt). Avustusohjesäännöt uudistettaisiin syksyn 2014 aikana siten, että vuonna 2015 avustuksia ei enää myönnettäisi.

Tausta

Helsingin kaupunki jakaa rahaa poliittisten nuorisojärjestöjen paikallisyhdistyksille useissa eri muodoissa. Suurin jakaja on tiettävästi Nuorisoasiankeskus, joka jakoi 169 089,90 E tukea poliittisille nuorisojärjestöille vuonna 2013. Summa vastasi 12,4 % kaikesta nuorisojärjestöille jaettavasta tuesta.

Poliittiset nuorisojärjestöt saavat rahoitusta puolueeltaan, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä kunnilta. Järjestöillä on myös omaa varainhankintaa. Tyypillisesti kuntien tarjoama rahoitus käytetään paikallistason ja ministeriön rahoitus valtakunnalliseen toimintaan.

Vuonna 2014 valtio jakoi järjestöille suoraa tukea 2,57 miljoonaa euroa. Jos järjestöjen opiskelija- ja varhaisnuorisojärjestöt otetaan lukuun, summa nousee aina 4,42 miljoonaan euroon.

Kuntien jakaman tuen kokonaismäärästä ei ole tietoa.

Järjestöt, joita aloite koskee

Aloite koskee suoraan poliittisiin puolueisiin sidonnaisia nuorisojärjestöjä, mutta ei esimerkiksi näiden varhaisnuorisojärjestöjä tai muutoin epäsuorasti puolueeseen sidonnaisia järjestöjä.

Avustusohjesäännöt tulee muotoilla niin, että avustusten valmistelijalla on mandollisuus tapauskohtaisesti tulkita, katsooko järjestön suoraan puoluepoliittisesti sitoutuneeksi vai ei. Esimerkiksi Vasemmistonuorten ja Perussuomalaisten Nuorten jäsenyys ei edellytä jäsenyyttä puolueessa, mutta nämä järjestöt tulee silti lukea suoraan puoluepoliittisesti sitoutuneiksi.

Esimerkiksi seuraavat puoluepoliittisten nuorisojärjestöjen paikallisyhdistykset kuuluvat aloitteen piiriin:

Etelä-Suomen Vasemmistonuoret 

Helsingin Sos. dem Nuorisopiiri 

Keskustanuorten Helsingin piiri 

Svenska Ungdom i Helsingfors

Helsingin Perussuomalaiset Nuoret 

Helsingin Vihreät Nuoret 

Kokoomuksen Nuorten Helsingin Piiri

Mitä avustusta voidaan antaa?

Aloite tahtoo estää suoran rahallisen avustuksen sekä kulujen tarkoituksenmukaisen kaupungille vierittämisen. Esimerkiksi piirijärjestöjen henkilökuntaa ei siis voi siirtää nimellisesti kaupungin palvelukseen.

Kaupungin virastot voisivat kuitenkin edelleen antaa järjestöjen käyttöön vastikkeettomia tiloja esimerkiksi kurssi- tai kokouskäyttöön. Samoin kaupunki voisi edelleen antaa esimerkiksi lainakalustoa ja muuta sellaista tukea, jota on aiemmin annettu.

Myöskään esimerkiksi nuorisoasiankeskuksen ja järjestöjen hyvää tapahtumayhteistyötä ei tule päättää. Aloitteessa on kyse vain rahallisen avustuksen lopettamisesta.

Raha-avustuksen suurimmat ongelmat

Esimerkiksi nuorisotyön tukirahat on tarkoitettu nimenomaisesti nuorisotyön tukemiseen. Mainittujen yhdistysten toiminta on poliittista, ei nuorisotyöllistä. Se, että toiminnassa on mukana myös nuoria, ei tee järjestöjen työstä nuorisotyötä — vaan toiminnassa on kyse politiikasta. Sama perustelu pätee sellaisenaan esimerkiksi kulttuurityön piiristä jaettavien varoihin.

Paitsi, että varojen jakaminen on tämän seikan valossa jo sinällään kyseenalaista, ei poliittisilla nuorisojärjestöillä varsinaisesti ole tarvetta kunnalliseen tukeen, sillä pääsääntöisesti ne ovat jo valmiiksi erittäin hyvin valtiovallan puolesta tuettuja.

Kuntatason tuki on luonut järjestöihin paljon paikallistason jäsenyhdistyksiä, joiden olemassaolon tarkoitus on ainoastaan kunnallisten tukien hakeminen. Näin monet järjestöt ylläpitävät paljon päällekäistä byrokratiaa, joka ei ole toiminnan kannalta lainkaan tarpeellista. Tämä ongelma ei suoraan kosketa helsinkiläisiä yhdistyksiä, sillä paikallisyhdistykset maan pääkaupungissa ovat sinällään perusteltuja. Helsinki kuitenkin vaikuttaa esimerkillään muihin kuntiin, joista monet ovat jo avustuksista luopuneet.

Yleisesti ottaen piilotettujen poliittisten tukien maksaminen julkisista varoista on tuomittavaa: polittisen toiminnan tukemiseen on valtiovallalta osoitettu selvä lokero: puoluetuki. Piilotuet estävät todellisen kuvan muodostamisen poliittisen tuen todellisesta määrästä, mikä on omiaan murtamaan kaupunkilaisten luottamusta poliittiseen järjestelmään ja päättäjiinsä.

Erityisen huonosti tällaiset tuet kestävät arvostelua silloin, kun kaupunki säästää miltei kaikesta muusta.

Harri Lindell05.12.2019 19:34