Suoraan sisältöön

aloite jatkasaaren kasvavan rahtiliikenteen

18.06.2014 Seppo Kanervan ym. aloite sotainvalidien lounassetelin arvon korottamisesta

Valtuustoaloite sosiaali- ja teveyslautakunnan sotainvalidien yhdenvertaisuutta loukkaavaa päätöksen kumoamiseksi sotilasvammalakiin perustuvan kuntapalvelun ateriapalvelun käsittelyssä.

Helsingin sosiaali-ja terveyslautakunta on antanut 3.6.2014 hylkäävän päätöksen esitykseen sotilasvammalakiin kirjatun kuntapalveluihin kuuluvan lounassetelin korottamisesta 8.80 eurosta 9.70 euroon ymmärtämättä,että kyseinen korotus ei vaikuta mitenkään Helsingin budjettiin koska se ei aiheuta Helsingin kaupungille mitään kuluja.

Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiriin kuuluu myös Vantaa. Siellä on oivallettu asia kuten oheisestä liitteestä ilmenee. Jopa lounassetelien jakokustannuksetkin voi laskuttaa valtiolta. Helsingin kaupunki olisi tässä vain palvelun suorittaja ilman omia pienimpiäkään kuluja, mikäli se suorittaisi tämän palvelun kuten Vantaa korottamalla ko setelin arvoa. Päätöksellään,jota nyt esitetään muutettavaksi on kyseinen lautakunta asettanut saman yhdistyksen jäsenet eriarvoiseen asemaan valtiolta sotavammalain perusteella saatavan edun suhteen, joten päätös esitetään kumottavaksi.

Seppo Kanerva

Liite05.12.2019 19:46