Suoraan sisältöön

Tuomas Rantasen ym. aloite tapahtumaravintolan perustamisesta Makasiinipaviljonkiin

09.04.2014 Tuomas Rantasen ym. aloite tapahtumaravintolan perustamisesta Makasiinipaviljonkiin

Nykyinen Töölönlanden asemakaava hyväksyttiin vuonna 2002 suuren kansalaiskeskustelun saattelemana. Paljon kiistelyä aiheutti Musiikkitalon sijoitus vanhojen VR.n makasiinirakennusten paikalle. Makasiinien säästämisen puolesta kerätyn kansalaisadressin allekirjoitti yli 30 000 henkilöä.

Myönnytyksenä mittavaan kritiikkiin asemakaavaan tehtiin viime metreillä poikkeuksellisia muutoksia. Kaavassa määrättiin suojeltavaksi paitsi säilytettävä osa toisen makasiinin päätyä, myös kaksi myöhemmin tehtäväksi ajateltua rakennusta. Nämä on tarkoitus rakentaa puretuista makasiineista talteen otetuista tiilistä. Kaavan ajatuksena on, että tätä makasiinikylää voitaisi hyödyntää sellaisten vaihtuvien tapahtumien järjestämiseen, jotka olivat tehneet VR:n makasiineista niiden viimeisinä vuosina niin suosittuja.

Vuoden 2002 jälkeen Töölönlanden alue on elänyt jo matkan eteenpäin. Radan varteen sijoitetut toimisto- ja asuntokorttelit ovat suurelta osin valmistuneet.

Vesiaiheisen kansalaispuiston kustannusarvio on havaittu niin suureksi, että nyt etsitään halvempia väliaikaisratkaisuja. Toisaalta paraatipaikalle on päätetty rakentaa uusi Keskustakirjasto. Säilyneen makasiinifragmentin tekninen kunto taas rapautuu säiden armoilla, mikä tuottaa kaupungille kasaantuvaa huolta.

Vanha idea makasiinipuistosta vaatisi päivitystä mutta vanhojen jännitteiden takia kaavan avaamiseen on iso kynnys. Tällä aloitteella ehdotetaan, että kaupunkisuunnitteluvirasto tutkisi mahdollisuutta, voisiko kaavan sisältämän kolmen makasiinirakennuksen sijaan ajatella yhtä hiukan suurempaa paviljonkia, joka täyttäisi kaavan alkuperäisen idean rikastaa alueen institutionaalisia kulttuuritoimintoja vaihtuvien tapahtumien tilalla. Asemakaavan mukaista olisi, että rakennuksessa hyödynnettäisiin soveltuvia osin säilyneitä tai toistettavissa olevia alkuperäisen rakennuksen elementtejä. Mistään museosuojelusta ei kuitenkaan olisi kyse, sen sijaan tästä uudisrakennuksesta olisi perusteltua järjestää arkkitehtikilpailu.

Jos makasiinipaviljonkisuunnitelma täyttäisi alkuperäisen kaavan keskeiset perustelut, se voitaisiin mandollisesti toteuttaa poikkeusluvalla ilman raskasta asemakaavaprosessia. Pelkästään makasiinifragmentin purkamiseen poikkeuslupaa tuskin saisi, koska juuri makasiinien suojelumerkinnöillä oli aikanaan suuri merkitys kaavan hyväksymisen kannalta.

Hankkeen toteutuksen kannalta järkevää myös olisi, että rakennuksen ja sen toiminnan pyörittäminen kilpailutettaisiin ravintola- ja tapahtumayrittäjillä hintakilpailun sijaan laatukilpailuna siten, että sisällöllisesti monipuolisin ja alueen kokonaisuutta parhaiten palvelevia konsepti toteutettaisi.

Tässä yhteydessä voitaisiin tutkia myös mahdollisuutta liittää Töölönlandelle suunniteltu saunahanke tähän kokonaisuuteen. Kulttuurilautakunta on esittänyt saunaa nimenomaan uuteen Keskustakirjastoon, mikä on sinänsä kannatettava idea. Mikäli jatkosuunnittelussa tämä osoittautuu teknisesti ja/tai taloudellisesti liian vaikeaksi, kannattaa sen vaihtoehtona selvittää vastaisiko kirjaston välittömässä läheisyydessä olevassa makasiinipaviljongissa sijaitseva yleinen sauna samaa päämäärää.

Ajatus näin toteutettavasta "kirjastosaunasta" tukisi myös ajatusta siitä, että makasiineille muodostuva kulttuurinen tila nimenomaan yhdistää ja palvelee alueen muiden kulttuurirakennusten toimintoja. Saunan kohtalosta riippumatta olisi luontevaa järjestää paviljongissa esimerkiksi kirjallisia iltamia, Musiikkitalon toimijoiden klubikonsertteja tai Kiasman off-profiilin ohjelmailtoja.

Aloitteesta olisi hyvä saada kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistölautakuntien ohella ainakin kulttuurilautakunnan lausunto.

Tuomas Rantanen05.12.2019 19:35