Suoraan sisältöön

aloite Tattarisuon teollisuustonttien vuokra-ajan jatkamisesta

07.05.2014 Kauko Koskisen ym. aloite Tattarisuon teollisuustonttien vuokra-ajan jatkamisesta

Tattarisuon teollisuusalue on Helsingin laajin ja monipuolisin teollisuusalue. Alueella toimii kolmisen sataa yritystä, jotka työllistävät alueella liki 1500 työntekijää.

Tällä hetkellä yrittäjien tontinvuokrasopimukset ovat voimassa enintään vuoteen 2034 asti. Vuokrasopimuksen mukaan yrittäjien on luovutettava tontti rakennuksista vapaana vuokrakauden päättyessä.

Yleiskaava 2050 -visiossa on lähtökohtana alueen säilyminen ja kehittäminen työpaikka-alueena. Täten on tärkeätä, että Tattarisuon tonttien enimmäisvuokra-aikaa jatketaan nykyisestä.

Nykyinen enimmäisvuokra-aika vuoteen 2034 (20 vuotta) ei innosta rakentamaan uusia halleja eikä tekemään halleihin merkittäviä peruskorjauksia tai koneinvestointeja.

Jäljellä olevaa 20 vuoden vuokra-aika alentaa hallikiinteistöjen vakuusarvoja eikä siten edistä yrittäjien toimintamandollisuuksia.

Helsingin strategian eräänä tavoitteena on olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki.

Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että Tattarisuon teollisuustonttien vuokra-aikaa tulee olla mandollista jatkaa hakemuksesta ainakin vuoteen 2050 asti.

Kauko Koskinen05.12.2019 19:44