Suoraan sisältöön

aloite tyttojen ja poikien koululiikuntatuntien yhdistamisesta

04.06.2014 Leo Straniuksen ym. aloite tyttöjen ja poikien koululiikuntatuntien yhdistämisestä

Tällä hetkellä tytöt ja pojat jaetaan eri ryhmiin peruskoulun liikuntatunneilla. Tyttöjen ja poikien erillistä liikuntaopetusta on perusteltu muun muassa erilaisilla lajimieltymyksillä, voimaeroilla, arkojen yksilöiden suojelulla ja yksilöllisyyden huomioimisella.

Muilla oppitunneilla ja suomalaisessa yhteiskunnassa laajemminkin toimitaan kuitenkin luontaisesti samoissa ryhmissä sukupuolesta riippumatta. Esimerkiksi käsitöiden opetuksessa automaattinen jako sukupuolen mukaan on poistettu.

jakamalla liikuntatunnit tyttöjen ja poikien kesken, korostetaan turhaan sukupuolen merkitystä liikunnassa. Lisäksi alleviivataan sukupuolten välisiä lajimieltymyksiä.

Esimerkiksi Norjassa, Ruotsissa, Kööpenhaminassa, Ranskassa ja Espanjassa tytöt ja pojat osallistuvat samoille liikuntatunneilla. Myös Suomessa on joitakin kouluja, joissa liikuntatunnit on yhdistetty. Kokemusten perusteella sekaryhmissä kokeillaan laajemmin eri lajeja ja opitaan ottamaan toisten erilaisuus huomioon.

Opetushallituksen tai lainsäädännön puolesta liikuntatuntien yhdistämiselle ei ole esteitä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että tyttöjen ja poikien koululiikuntatunnit Helsingissä yhdistetään.

Leo Stranius05.12.2019 19:45