Suoraan sisältöön

aloite vahapaastoisten autojen edistamisohjelmasta

22.10.2014 Lasse Männistön ym. aloite vähäpäästöisten autojen edistämisohjelmasta

Tämän valtuustoaloitteen allekirjoittajat esittävät, että Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla toteutetaan vähäpäästöisten autojen (alle 50 g/km) käytön edistämisohjelma . Teknologisen kehityksen edistyessä vähäpäästöisiin ajoneuvoihin siirtymistä tulee tukea valtakunnan tason veropolitiikalla paitsi kuluttajien, myös työnantajien hankkimien autojen osalta. Tämän ohella tulee muutosta tukea pääkaupunkiseudun yhtenäisellä liikennepolitiikalla. Vähäpäästöisiin autoihin siirtymisen kannustaminen tähtää ilmastonmuutoksen torjuntaan ja uusien teknologioiden syntymisen ja käytön edistämiseen.

Norjassa sähköautoihin siirtymiseen on verotuksen ohella kannustettu antamalla sähköautojen käyttäjille muihin autoilijoihin nähden merkittäviä etuja, kuten oikeus käyttää joukkoliikennekaistoja sähköautolla
liikuttaessa. Norjassa sähköautokanta onkin huomattavan suuri ja käytössä on tällä hetkellä n. 40 000
sähköautoa . Norjassa raja oikeudelle käyttää joukkoliikennekaistoja sähköautolla ajettaessa on asetettu 50 000 rekisterissä olevaan autoon.

Ruotsissa sähköauton hankintaa on tuettu mm. 40 000 kr. hankintatuella. Lisäksi omistaja saa 40% alennusta autoedun verotusarvosta, mikäli auton päästöt ovat alle 50g/km . Myös monet Ruotsin kunnat ovat tukeneet vähäpäästöisten ajoneuvojen yleistymistä muun muassa ilmaisella asukaspysäköinnillä.

Helsingissä vähäpäästöisten autojen käyttöön on tähän mennessä kannustettu myöntämällä niille pysäköintietuus . Tämä etuus ei yksinään kuitenkaan ole riittävä kannuste vähäpäästöisen auton hankintaan . Tällä hetkellä erittäin vähäpäästöisiä (alle 50g/km, EU:n raja erittäin vähäpäästöisille autoille) autoja on rekisteröity pääkaupunkiseudulle vain noin 190. Uusien autojen keskimääräinen C02-päästö vuonna 2013 oli n. 132 g/km.

On tärkeää, että Helsinki sitoutuu edistämään ilmastonmuutoksen torjuntaa ja vähäpäästöisten autojen määrän lisääntymistä .

Tämän  aloitteen allekirjoittajat esittävät, että Helsingissä toteutetaan vähäpäästöisten autojen
edistämisohjelma, joka sisältää seuraavat toimet:

  • Tarjotaan vähäpäästöisille autoille ilmainen pysäköinti kaupungin hallinnassa olevilla p ysäköinti paikoilla.
  • Varataan vähäpäästöisille autoille erikseen liityntäpysäköintipaikkoja joukkoliikenteen solmukohtiin.
  • Annetaan vähäpäästöisille autoille oikeus käyttää joukkoliikennekaistoja silloin kun se on myös takseille sallittua.
  • Laaditaan konkreettinen ja tavoitteellinen suunnitelma sähköverkosta /odottavien autojen julkiselle latauspisteverkolle . Lataus pisteiden määrää lisätään sitä mukaa kun sähkökä yttöiset ajoneuvot yleistyvät.

Alle 50 g/km (C02-päästöjä) tuottaville autoille suunnatut ohjelman edut olisivat määräaikaisia siten, että ne lakkaavat vuoden kuluttua siitä, kun pääkaupunkiseudulle rekisteröityjen erittäin vähäpäästöisten autojen määrä vuoden lopussa ylittää 15 000 kpl.

Etuuksien saamiseksi vähäpäästöisen auton omistaja voi hakea kotikaupunkinsa ao. virastosta rekisteriotetta vastaan erillisen kilven, jolla viranomaisten työtä helpotetaan vähäpäästöisen auton tunnistamiseksi. Kilpi asetetaan auton takalasiin näkyvälle paikalle.

Saman sisältöinen valtuustoaloite jätetään kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa ja Helsinki toteuttaa vähäpäästöisen autojen edistämisohjelman mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden seudun kuntien kanssa.                       

Lasse Männistö05.12.2019 19:48